Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENA PUBLIKACIJA SKGO UTICAJ USKLAĐIVANJA PROPISA U OKVIRU PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 23


Analiza uticaja propisa i politike EU na lokalnu samoupravu u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (pregovaračko Poglavlje 23) deo je nastojanja Stalne konferencije gradova i opština da adekvatno sagleda uticaj evropske integracije Srbije na lokalnu samoupravu.

Analiza bi trebalo da pomogne lokalnoj samoupravi u sprovođenju obaveza koje za nju proističu iz propisa i politika EU (Acquis Communautaire) 1 koji se u Srbiji usvajaju u procesu evropske integracije.

Kako je sama SKGO definisala, predmet analize biće uticaj evropskih standarda na resurse, kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave za sprovođenje već usklađenih i u domaće zakonodavstvo ugrađenih propisa EU, kao i onih pravnih tekovina EU koje bi tek trebalo da postanu deo domaćeg zakonodavnog sistema u okviru procesa pristupanja EU, u oblastima posebno bitnim za lokalnu samoupravu u Srbiji.

Preuzmite publikaciju ovde.

Izvor: Vebsajt SKGO, 19.01.2017.
Naslov: Redakcija