Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD USVOJIO PRAVNI STAV PO KOME UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČEN U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA PREDSTAVLJA PODOBNU ISPRAVU ZA UPIS PRAVA SVOJINE


Katastri u Srbiji ubuduće su dužni da upišu pravo svojine na nepokretnosti (stana, zgrade, kuće, zemljišta...) na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti koji su stranke zaključile u formi javnobeležničkog zapisa.

To je stav Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda (VKS), koji je detaljnu analizu propisa i stav u celosti objavio na svom sajtu.

Prema ovom stavu VKS-a, katastri neće moći, kako su pojedini to činili do sada, da odbiju tu formu ugovora kao nepodobnu za upis prava svojine, tvrdeći da je podoban samo solemnizovani ugovor o prometu nepokretnosti (odnosno ugovor koji je javni beležnik potvrdio stavljanjem klauzule kao uslova punovažnosti pravnog posla).

"Forma javnobeležničkog zapisa je stroža od overavanja nejavnih isprava (solemnizacije) s obzirom na vrstu pravnih poslova, njihov značaj i subjekte zaštite", navodi se u tumačenju VKS.

Takođe se ukazuje da "stroža forma konzumira manje strogu, pa ako je za punovažnost određenog pravnog posla (ugovora) predviđena forma, notarske overe isprava, posao će biti punovažan i kada je zaključen u obliku javnobeležničkog zapisa".

Ovaj stav, koji treba da poštuju sve institucije u zemlji, donet je povodom pitanja Osnovnog suda u Kuršumliji i podeljenih stavova u stručnoj javnosti.

Jedno stanovište, koje su zastupale neke katastarske uprave, je da javnobeležnički zapis ne može da bude osnov za upis prava svojine, dok su suprotno mišljenje, koje je potvrdio VKS, branili mahom notari i pojedine geodetske uprave.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija