Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave do 31.1.2014. godine


U januaru i februaru 2014. godine propisan je prelazni režim podnošenja poreskih prijava po osnovu prihoda fizičkih lica na koje se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi (dalje: porezi) po odbitku (zarade, naknade zarada i drugi prihodi iz člana 99. Zakona o porezu na dohodak građana). Naime, isplatilac predmetnih prihoda za prihode koje je isplatio u januaru mesecu 2014. godine, dužan je da, najkasnije do 31. januara 2014. godine, podnese "novu" pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku (Obrazac PPP-PD) elektronskim putem na portal Poreske uprave. Pored ove obaveze, isplatilac prihoda dužan je da do 5. februara 2014. godine podnese "stare" zbirne poreske prijave (PP OPJ, PP OPJ-1-8, PP OD itd.) za prihode isplaćene u januaru mesecu.

Po istim pravilima isplatilac prihoda podnosi poreske prijave i za prihode isplaćene u februaru 2014. godine - do 28. februara podnosi "novu" elektronsku pojedinačnu poresku prijavu (Obrazac PPP-PD), a do 5. marta "stare" zbirne poreske prijave (PP OPJ, PP OPJ-1-8, PP OD itd.).

Dakle, za prihode na koji se plaćaju porezi po odbitku, koji budu isplaćivani u januaru i februaru 2014. godine, "nova" elektronska pojedinačna poreska prijava neće se podnositi pre isplate tih prihoda, već nakon što prihodi budu isplaćeni, a porez i doprinosi obračunati i plaćeni na propisane uplatne računa javnih prihoda.

Za prihode na koje se plaćaju porezi po odbitku koji budu isplaćivani počev od 1. marta 2014. godine, isključivo će se podnositi "nova" elektronska pojedinačna poreska prijava (Obrazac PPP-PD), i to pre svake isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, u skladu sa ZPPPA i Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013). Za prihode koji budu isplaćivani počev od 1. marta 2014. godine neće se podnositi "stare" zbirne poreske prijave. 

Izvor: Redakcija, 23.1.2014.