Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UVOĐENJE SOLIDARNOG POREZA OTEŽAVA RAD DRŽAVNIH FAKULTETA


Državni univerziteti pogođeni su izmenama zakona o budžetskom sistemu i zakonom koji je od 1. janaura uveo solidarni porez, jer će izgubiti prihode od naučnih projekata, ugovora sa privredom, štampanja udžbenika i tako biti dovedeni u katastrofalno lošu situaciju.

U dopisu ministru Lazaru Krstiću rektori državnih univerziteta ukazali su na problem, ali su za sada, prema rečima prorektora Univerziteta u Beogradu (UB) Miodraga Popovića, dobili samo usmena obećanja da će problem biti rešen.

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, kako kaže Popović, ima kratkoročne i dugoročne posledice i nedoumice, počev od toga da li se naknada za prevoz uračunava u naknadu zarade ili ne, da li se putni troškovi uračunavaju u prihod pojedinca...

Veći i dugoročniji problem je na primer oporezivanje sredstava iz međunardnih projekata, poslova sa privredom, rekao je prorektor.

Takođe ugroženi su i prihodi od izdavačke delatnosti. Veliki broj fakulteta je uspeo da privoli profesore da izdaju udžbenike na fakultetu, ali sada će honorari autorima knjiga na državnim fakultetima biti oporezovani sa 20 odnosno 25 odsto.

Ako prihoda nema doći ćemo u situaciju da ne možemo da platimo elementarne troškove, rekao je Popović i naveo da nema fakulteta koji nešto neće izgubiti.

"Očekujemo hitnu reakciju Ministarstva jer ide kraj meseca, a neko treba da se pozabavi dugoročnim prosledicama zakona jer ako bude primenjivan dve godine državni fakulteti biće dovedeni u katastrofalnu situaciju", rekao je on.

Kako ističe, na fakultetima su nezadovoljni i izmenama zakona o budžetskom sistemu, koji ograničava broj zaposlenih angažovanih na određeno vreme na deset odsto od broja onih koji su zaposleni na neodređeno.

Zaboravili su da jedan broj profesora, kojih je više od deset odsto, radi po ugovorima, na jednom fakultetu su stalno zaposlena a po ugovoru rade na drugom. Ima i puno saradnika iz instituta koji su po ugovoru angažovani u izvođenju doktorske nastave, podseća profesor.

Njima preti opasnost da više ne budu angažovani, a još je veća opasnost što onda neće biti nastave, rekao je Popović.

Takođe, ovime je pogođeno puno asistenata na fakultetima koji su angažovani sa klinika, što znači da medicinski fakuteti mogu ostati bez asistenata, rekao je Popović.

"Zakon je bio usmeren na ograničenje administracije a oni su nam ograničili osnovne aktivnosti," istakao je prorektor i ukazao da je zbrka sa ograničnjem broja zaposlenih nastala i u administraciji Rektorata gde niko nije stalno zaposlen.

Prema zakonu, razlika zarade koja prelazi 60.000 dinara oporezuje se sa 20 odsto, dok je razliku zarade iznad 100.000 dinara porez 25 odsto.

Izvor: Tanjug