Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTAR SA GRADONAČELNICIMA POTPISAO MEMORANDUM O SARADNJI U IZVRŠENJU ALTERNATIVNIH SANKCIJA


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija sa gradonačelnicima i predstavnicima gradova Jagodina, Zaječar, Kraljevo, Kruševac, Negotin, Novi Pazar, Vranje, Prokuplje i Pirot, rekao je da su udućnost sistema krivičnh sankcija u Republici Srbiji  kancelarije za alternativne sankcije koje će doprineti pravnoj jednakosti građana, uštedama u državnom budžetu i boljoj resocijalizaciji osuđenika.

Selaković je istakao da je jedan od ciljeva kojima ministarstvo i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija teže jeste da dve trećine dosuđenih sankcija budu one koje se na alternativni način izvršavaju, kao što je to praksa razvijenih evropskih država.

„Zahvaljujući dinamici i dobroj saradnji između Ministarstva pravde i državne uprave i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, do kraja 2014. godine ostvarićemo cilj koji smo postavili, a to je da sva sedišta Višeg suda u Republici Srbiji imaju kancelariju za alternativne sankcije“, naglasio je Selaković.

Takođe, ministar je ukazao da će kućni zatvor, kao jedan od vidova alternativnih sankcija biti uveden novim zakonskim rešenjima i u sistem izvršenja krivičnih sankcija u Srbiji, ne kao način izvršenja zatvorske kazne kao što je sada, već kao posebna sankcija.

„Ovo je jedan neizostavan, izuzetno važan deo reforme pravosudnog sistema Srbije. Reforme koja je cilj naših evropskih integracija“, zaključio je Selaković.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su i direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija dr Milan Stevović i načelnik za tretman i alternativne sankcije Dušanka Garić.

Zaključno sa današnjim danom, potpisan je Memorandum o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija sa gradonačelnicima i predstavnicima 25 gradova: Beograd, Novi Sad, Subotica, Sombor, Valjevo, Niš, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Šabac, Požarevac, Smederevo, Jagodina, Zaječar, Kraljevo, Kruševac, Negotin, Novi Pazar, Vranje, Prokuplje, Pirot, Zrenjanin, Pančevo, Leskovac, Užice, Čačak. Prvih 11 gradova je otvorilo kancelarije koje su počele sa radom. 

Izvor: http://www.mpravde.gov.rs/