Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1156/2013 OD 14. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 22. JANUARA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 23. JANUARA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 115/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2004 i 5/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2004 i 5/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012 i 5/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA I INSPEKTORA OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013 i 5/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA OPŠTINE INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA O MINIMALNIM ZAHTEVIMA I USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDICINSKE NEGE NA POMORSKIM BRODOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA SUFINANSIRANJE DELA TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA USTANOVA KULTURE U AP VOJVODINI ČIJI SU OSNIVAČI LOKALNE SAMOUPRAVE I KOJE SVOJIM PROGRAMIMA PREVAZILAZE LOKALNI ZNAČAJ I TRAJNIJE ZADOVOLJAVAJU KULTURNE POTREBE GRAĐANA U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013)
Izvor: Paragraf Lex