Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovor na pitanje potrošača


Kupio sam kompjuter koji se pokvario posle nekoliko meseci. Imao sam spisak ovlašćenih servisa i direktno sam se njima obratio. Popravili su uređaj ali je ubrzo ponovo došlo do novog kvara koji mi servis sada nije prihvatio. Da li sam imao pravo na zamenu i da li bi bilo bolje da sam se obratio trgovcu?

ODGOVOR:

Po Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), reklamaciju kupac podnosi trgovcu kod koga je uređaj kupljen, a ne servisu. Trgovac je u obavezi da u roku od osam dana odgovori na reklamaciju u pisanoj formi, a u roku od 30 dana da je reši. Na taj način, kupac je zaštićen i može da ostvari prava u slučaju kvara uređaja u garantnom roku. U suprotnom, teško ćete dokazati da je bilo nekih popravki i može se dogoditi da vam trgovac ne prihvati zahtev ili vas odbije za eventualnu zamenu.

Izvor: Vebsajt Politika, 18.12.2019.
Naslov: Redakcija