Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: Sindikat sudskih veštaka Srbije nezadovoljan je Predlogom zakona jer se veštacima oduzimaju određene oblasti delovanja i rapidno narušava kvalitet pravosuđa. Smatraju da prvo mora da bude donet Zakon o veštacima, pa tek onda o proceniteljima


Sindikat sudskih veštaka Srbije, nezadovoljan Predlogom zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, obratio se ovih dana Ministarstvu pravde. Primedbe će poslati i poslanicima, jer se, kako kažu, veštacima na loš način oduzimaju određene oblasti delovanja i rapidno narušava kvalitet pravosuđa.

- Prema Predlogu zakona, da bi neko postao procenitelj dovoljno je da ima sedmi stepen stručne spreme, nezavisno od fakulteta, i da prođe obuku. Dakle, neko sa završenom biologijom, filologijom ili istorijom umetnosti, posle kursa će moći da procenjuje vrednost zemljišta za eksproprijaciju na koridorima Srbije ili građevinske objekte, mostove, brane, tunele - kaže Nikola Dragović, predsednik Sindikata sudskih veštaka Srbije.

On dodaje da je zakon predvideo da krucijalne stvari budu regulisane podzakonskim aktima. Na primer, ko će davati i oduzimati licence, pod kojim uslovima i u kakvoj proceduri, ili ko će organizovati stručnu obuku. Akreditacije će izdavati Ministarstvo finansija, a pošto, kako kaže Dragović, zakon ne precizira uslove koje treba da ispunjava onaj ko licencira, to hipotetički znači da će i udruženje ribolovaca moći da organizuje obuke ako za to dobije licencu:

- Osim kod zaključenja ugovora o kreditu i drugih poslova finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom, procenitelji mogu, sa završenim kursom, da utvrđuju i vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja ili u postupku izvršenja, kao i u postupku masovne procene vrednosti (npr. kod eksproprijacija zemljišta). Po nama je to sporno - navodi Dragović.

Osim toga, notar je dužan da odbije overu ili zaključenje ugovora ako utvrdi da procenu vrednosti nije izvršio licencirani procenitelj. Dragović se pita, kako je moguće da sud poštuje nalaze sudskih veštaka, a drugi organi ne.

- Nemamo ništa protiv obuka za procenitelje, naprotiv. I mi organizujemo trening centre u Subotici, Šapcu i Novom Sadu u saradnji sa visokoškolskim ustanovama. Treninge će držati ugledne sudije, a veštaci će prolaziti i praktični deo obuke u sudovima. Ali, ovde je reč o usavršavanju stručnjaka za određene oblasti, a ne biologa ili filologa, koji izigravaju građevinske eksperte. Naš stav je da prvo mora da bude donet zakon o veštacima, pa tek onda o proceniteljima- decidiran je Dragović.

Na listama procenitelja banaka nalaze se sudski veštaci, od kojih dvadesetak odsto ima međunarodne (REV) licence. Njih sada pojedini lobiji žele da ozakone kao obavezne.

- Za građevinskog stručnjaka, magistra nauka i sudskog veštaka, koga je licenciralo Ministarstvo pravde i koji se tim poslom bavi duže od četvrt veka, ponižavajuće je da sada prolazi ko zna kakav kurs da bi mu neko priznao da je ekspert - kaže predsednik Sindikata sudskih veštaka.

U Srbiji postoji oko 7.000 sudskih veštaka, koji su do sada bili registrovani za 1.080 specijalnosti. Sindikat veštaka "prečešljao" je te specijalizacije i upodobio ih EU standardima, pa će ih ubuduće biti oko 400.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 21.12.2016.
Naslov: Redakcija