Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 23. decembra 2015. godine sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za kulturu i informisanje - Razmatranje predloga zakona i amandmana na predloge zakona


164. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u sredu, 23. decembra 2015. godine, sa početkom u 09.30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala;

 4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

6. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

7. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;

8. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije;

9. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar - Tutin;

10. Razmataranje amandmana na Predlog zakona o zadrugama;

11. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o privrednim komorama;

12. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre;

13. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji;

14. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije;

15. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode;

16. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;

17. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučno istraživačkoj delatnosti;

18. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

19. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o zaštiti zemljišta.

35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana u sredu, 23. decembra 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u sali III, na spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, u načelu,

2. Razmatranje aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata,

3. Razmatranje predstavki i predloga građana i

4. Razno.

39. sednica Odbora za kulturu i informisanje biće održana u sredu, 23. decembra 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u sali IV, na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u pojedinostima;

2. Razno.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija