Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Od 1. januara 2016. sa radom počinje ePisarnica - "RGZ eGateway", za podnošenje, obradu, isporuku zahteva i praćenje predmeta


U Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), 22. decembra 2015. godine, počela je instalacija elektronske pisarnice - "RGZ eGateway" koja će od 1. januara 2016. godine značajno skratiti vreme potrebno za podnošenje, obradu i isporuku zahteva, ali i uvesti jednostavan mehanizam praćenja predmeta što će onemogućiti korupciju.

Aplikacija "RGZ eGateway" će omogućiti bezbednu i pouzdanu razmenu poruka i podataka odnosno integraciju portala eUprave i pripadajućih modula: eGrađevinska dozvola, ePlaćanje, RGZ Pisarnica i IS Trezor.

"Prednost savremene pisarnice je da ona ubrzava procese i deo je antikoruptivnih mera koje RGZ uvodi u svojoj kampanji za nultu toleranciju prema korupciji", rekao je direktor RGZ, Borko Drašković.

Kako kaže, reč je o završnoj fazi procesa interoperabilnosti RGZ sa drugim državnim organima, koja će doprineti da budemo povezani i omogućiti brže izdavanje građevinske dozvole.

"Pisarnica asocira na neke državne činovnike koji nešto zapisuju, dok je ovde upravo obrnuto, elektronska pisarnica će omogućiti brzi rad i savremenu komunikaciju", istakao je Drašković.

Profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Miro Govedarica, rekao je da je novi sistem prvi korak u izgradnji integrisanog informacionog sistema, kao i da je u vezi sa portalom eUprave.

"Taj sistem elektronski razmenjuje dokumenta tako što građani mogu elektronski da podnesu zahtev za list nepokretnosti, kopiju katastarskog plana i drugo. Taj zahtev će stići do RGZ gde će biti procesuiran nakon čega će elektronska dokumenta biti prosleđena do portala eUprave, gde će građani moći da preuzmu kompletno elektronski potpisan dokument", objasnio je Govedarica.

On je istakao da će proces biti značajno ubrzan, jer će se smanjiti vreme potrebno za podnošenje, obradu i isporuku zahteva, biće jednostavniji mehanizam praćenja predmeta.

Pomoćnik ministra za informaciono društvo u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić, rekao je da je taj projekat koštao oko 60 miliona dinara, da je finansiran iz IPA sredstava, kao i da ga je izradio konzorcijum domaćih firmi na čelu sa kompanijom SAGA.

Prema njegovim rečima, RGZ planira od 1. januara 2016. godine aktivno da koristi taj elektronski sistem i pređe sa papirnog načina rada na elektronski, što će bitno unaprediti poslovanje RGZ.

"Puna primena zavisi od prelaska sa papirnog na elektronski način rada u lokalnim samoupravama", dodao je Savić.

On je rekao da je taj projekat samo jedna od pet komponenti većeg projekta za razvoj elektronske uprave.

"Ministarstvo zaduženo za telekomunikacije je sa MUP-om već instaliralo servis za zakazivanje i izdavanje ličnih dokumenata - lične karte, pasoša i vozačke dozvole. Ovo je isti model, ali sa RGZ, gde idemo na elektronsko izdavanje katastarskih dokumenata", naveo je Savić.

On je dodao da će servis biti implementiran i na portalu eUprave.

Direktor Direkcije za elektronsku upravu, Dušan Stojanović, rekao je da je to jedan od servisa koji je najavljen ove godine i da je nakon usvajanja Strategije razvoja eUprave, prošle nedelje, to jedan od prvih projekata koji je počeo da se implementira.

"Postoji jasna tendencija države da se skrate administrativne procedure i birokratija svede na minimum", istakao je Stojanović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija