Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU: Unapređenje zaštite korisnika finansijskih usluga u Republici Srbiji u vezi s pružanjem ovih usluga preko interneta, imejl komunikacijom, poštom ili korišćenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu. Nacrt zakona se odnosi na bankarske usluge, usluge osiguranja, usluge u vezi sa dobrovoljnim penzijskim fondovima, platne usluge, usluge izdavanja elektronskog novca, finansijske pogodbe, kao i za investicione usluge


Narodna banka Srbije (NBS) nedavno je predstavila Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i pozvala građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe.

Cilj ovog zakona je, kažu u NBS, unapređenje zaštite korisnika finansijskih usluga u vezi sa pružanjem ovih usluga preko interneta, emaila, poštom ili korišćenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu.

Nacrt zakona odnosi se na bankarske usluge, usluge osiguranja, usluge u vezi sa dobrovoljnim penzijskim fondovima, platne usluge, usluge izdavanja elektronskog novca, finansijske pogodbe, kao i za investicione usluge.

Nacrtom zakona uređeni su pravo na informisanje korisnika finansijskih usluga u predugovornoj fazi i nakon zaključenja ugovora, pravo na odustanak od ugovora na daljinu (po pravilu, u roku od 14 dana), pravo na raskid tog ugovora, pravo na zaštitu od usluga koje nisu tražene i druga prava korisnika finansijskih usluga pri ugovaranju na daljinu, kao i ostvarivanje zaštite prava i interesa tih korisnika i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Kako kaže izvršni direktor za poslove sa stanovništvom jedne od banaka na domaćem tržištu, Nacrt zakona " pomera granice regulatornog okvira kada je u pitanju korišćenje elektronskih sredstava identifikacije i komunikacije".

- Ovim se zaštita korisnika usaglašava sa važećim Zakonom o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004), gde je nedvosmisleno navedeno da je kvalifikovani elektronski potpis merodavan za zaključenje pravnog posla između finansijske institucije i korisnika njenih usluga - dodaje on.

Upravo je korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata najbitnija novina koju Nacrt zakona donosi, jer omogućava klijentima da finansijske usluge koje su im potrebne dobiju bez odlaska u poslovnice i filijale banaka, osiguravajućih i lizing kuća... Istovremeno, donosi im sigurnost u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa prilikom korišćenja naprednih tehnologija komunikacije.

Klijenti banaka će tako, zahvaljujući ovom propisu, moći da podignu kredit, apliciraju za dozvoljeni minus, polože novac na štednju... i sve to bez odlaska u banku i čekanja u redovima, uz svega par klikova na internetu.

Trend onlajn finansijskih usluga odavno je zahvatio razvijene zemlje pa tamo uveliko funkcionišu banke koje nemaju niti nijednu fizičku poslovnicu već se sve usluge obavljaju na sajtu ili putem aplikacija za mobilne uređaje.

I u Srbiji već neko vreme postoji banka koja svoje poslovanje gotovo isključivo zasniva na onlajn poslovanju, a i tradicionalne banke sve više klijente usmeravaju ka elektronskom bankarstvu. To bi, kažu, trebalo da pogoduje svima. Klijentima su usluge dostupnije, bankarima su troškovi niži, a državi je puno lakše da prati tokove elektronskog novca u odnosu na papirni.

Tako će uskoro, osoblje filijala biće "zamenjeno" tabletima ili sličnim uređajima koji će klijentima biti dostupni u svakom trenutku, a poslovanje će se polako "preseliti" u džepove korisnika, na njihove prenosne uređaje. Za pružaoce finansijskih usluga koji se bore za opstanak na, zahvaljujući krizi, osiromašenom tržištu svaka nova mogućnost za zaradu, još ukoliko donosi i uštedu, prilika je koju neće propustiti.

Tradicionalne finansijske institucije će istovremeno dobiti dodatnu konkurenciju jer će, zahvaljujući ovom i drugim propisima, sve više mikro finansijskih kuća početi da deluje na tržištu. Uz to, uređenje ovog polja otvara prostor i za "velike igrače".

Izvor: Vebsajt eKapija, 20.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija