Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Srbija će morati da donese zakon o lobiranju tokom pregovora sa EU o poglavljima 23 i 24


Srbija će morati da donese zakon o lobiranju tokom pregovora sa EU o poglavljima 23 i 24, poruka je Komiteta saveta ministara Evropske unije. Zato je potrebno okončati nacrt zakona, čije je pisanje započeto prošle godine, i uputiti ga na Vladu, pa pred poslanike, kaže predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković.

Društvo je prošle godine sa Agencijom za borbu protiv korupcije i tadašnjim Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine napravilo skicu zakona, koja nije završena.

"Formirana je radna grupa, imala je nekoliko sastanaka, a poslednji u decembru 2013. Konačni tekst zakona nije usvojen. Posao stoji u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija" - kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Takođe ističu da smo se Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za njeno sprovođenje obavezali da ćemo usvojiti ovaj propis, koji je okarakterisan kao ključan u borbi protiv političkog i ekonomskog mita.

U razvijenim demokratijama, kaže Vuković, profesionalno lobiranje predstavlja legitimnu i uobičajenu aktivnost koja se sastoji od javnog zastupanja interesa:

Veliki broj zemalja je te aktivnosti regulisao vladinim uredbama ili skupštinskim pravilnicima, kao Danska, Francuska, Nemačka, Irska ili Velika Britanija, a manji broj zakonima: SAD, Kanada, Poljska, Mađarska, Litvanija, Slovenija, Makedonija (još joj fale podzakonska akta). Zakon je u proceduri i u Hrvatskoj i Crnoj Gori, pa ga Srbija, praktično, jedina osim BiH, u regionu nema.

Zakonsko regulisanje ove profesije podrazumeva registraciju i licenciranje lobista, dobijanje komore, kodeksa ponašanja, zaključivanje ugovora sa klijentima, izmirenje poreskih obaveza. Informisanje nadležnih o interesima koje zastupaju, svojim aktivnostima, vrednostima ugovora koje potpisuju i prihodima koje ostvaruju.

Donošenje ovog zakona omogućilo bi Srbiji i da, kao ostale zemlje, preko lobista utiče na proces odlučivanja u EU. Jer, u Evropskoj uniji se pojavljuje sve više interesnih grupa sa jednim ciljem - uticati na donosioce odluka. Tako bi bila stvorena grupa dobro obučenih lobista koji bi radili u korist državnih interesa na međunarodnom planu, a na unutrašnjem bi bio poboljšan kvalitet donošenja zakona. 

Izvor: Večernje novosti, 22.12.2014.