Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JEDANAESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI


Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 12. dnevnog reda, odnosno o:

1. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-4655/14 od 20. decembra 2014. godine)

 2. Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-4598/14 od 17. decembra 2014. godine)

 3. Predlogu zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada (broj 181-4599/14 od 17. decembra 2014. godine)

 4. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada broj 400-4600/14 od 17. decembra 2014. godine)

 5. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada (broj 43-4656/14 od 20. decembra 2014. godine)

 6. Predlogu zakona o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada (broj 43-4657/14 od 20. decembra 2014. godine)

 7. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada (broj 43-4658/14 od 20. decembra 2014. godine)

 8. Predlogu zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada (broj 465-4660/14 od 20. decembra 2014. godine)

 9. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada (broj 320-4659/14 od 20. decembra 2014. godine)

 10. Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''AIK Banka'' a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad, koji je podnela Vlada (broj 011-4576/14 od 15. decembra 2014. godine)

 11. Predlogu zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada (broj 011-4581/14 od 16. decembra 2014. godine)

 12. Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-4572/14 od 15. decembra 2014. godine). 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 22.12.2014.