Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SUDIJAMA: Predviđeno da sudije prekršajnih sudova imaju iste plate kao i druge kolege istog ranga. U Prekršajnom sudu u Beogradu podržavaju ovu inicijativu


Nekoliko poslanika uputili su u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji predviđa da sudije prekršajnih sudova imaju iste plate kao i druge kolege istog ranga. Oni sugerišu da se zakon usvoji pre donošenja budžeta.

- Još je Visoki savet sudstva, pre tri-četiri godine, predložio da to treba uraditi. Čak je na sednicama, u nekim raspravama prihvatano, ali nije stavljeno na dnevni red - kaže predlagač Đorđe Komlenski.

U Prekršajnom sudu u Beogradu ovu inicijativu podržavaju i dodaju da je isto iniciralo i Udruženje prekršajnih sudova, pre tri godine.

- Uvršteni smo u redovne sudove 2010. godine i položaj naših sudija izjednačen je sa položajem sudija osnovnog suda, ali ne i po platama. Smatramo da bi to moralo da se promeni da nas ne bi nipodaštavali građani, ali i zbog obima i važnosti posla. Radimo velika izvršenja koja pune budžet, sudimo kompletan saobraćaj, predmete vezane za epidemiološke mere. U toku vanrednog stanja bili smo jedini postupajući sud i radili 24 sata dnevno - kažu u beogradskom Prekršajnom sudu.

Dodaju da rade i carinske i devizne prekršaje, predmete koje podnosi Agencija za borbu protiv korupcije, a koji se odnose i na funkcionere koji ne prijave imovinu, privredne prekršaje, delikatne predmete vezane za maloletnike i roditelje koji umesto njih odgovaraju, povredu javne bezbednosti, izvršavaju prekršajne naloge. Komunalna policija je ove godine podnela više od 20.000 prekršajnih naloga.

- Rok zastare predmeta je kratak, a svaki sudija ima između 70 i 100 predmeta mesečno. Samo u ovoj godini pred našim sudom se vodilo i vodi 42.916 prekršajnih postupaka, postupamo po 63.391 prekršajnom nalogu i imamo 3.978 predmeta po zahtevu za pomoć u postupanju - kažu.

U Društvu sudija navode da nemaju ništa protiv da se kolegama podignu plate i da ih raduje ako će se poslanici pozabaviti materijalnim statusom svih sudija.

- Za razliku od ostalih profesija, mi ne možemo da radimo nijedan drugi posao osim svog - kaže Renata Pavešković, potpredsednik Društva. - Samo u Beogradu, u osnovnim sudovima, sudije dobijaju više od 100 predmeta dnevno. Trebalo bi razmotriti i pitanje naših penzija i beneficirani radni staž, jer obavljamo posao od izuzetnog javnog značaja, borimo se protiv korupcije i kriminala. Dobar materijalni položaj sudija garant je sudske nezavisnosti. Nadamo se da će povećanje plata u javnom sektoru od 3,5 odsto "zakačiti" i nas.

Posle poslednjeg povećanja plata, u decembru prošle godine, sudijama prekršajnih sudova plata je sa 83.801 podignuta na 91.343 dinara. Sudije osnovnih sudova imaju primanja 109.612 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 19.11.2020.
Naslov: Redakcija