Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA POD NAZIVOM “UPGRADE IN BELGRADE 2018” ODRŽANA 15. NOVEMBRA U BEOGRADU


Beogradska berza i ove godine je, po 17. put, održala Međunarodnu konferenciju pod nazivom “Upgrade in Belgrade 2018”.

Održana 15. novembra u Hotelu Hyatt, Konferencija je okupila brojne predstavnike domaće i inostrane stručne, investicione i medijske javnosti.

Na Konferenciji su razmatrane teme i oblasti koje se odnose na makroekonomske tokove u zemlji i regionu, kao i njihov uticaj na tržište kapitala. Kroz panel diskusije i sprecijalna predavanja govorilo se i o uticaju savremenih tehnologija (fintech - financial technology) na pristup izvorima finansiranja, kao i o trendovima na tržištima kripto-valuta i budućnosti regionalnih tržišta kapitala.

Konferenciju je svečano, Tiziano Giovannetti, generalni direktor kompanije Fintel energija a.d, prve kompanije koja je kapital prikupila na Beogradskoj berzi od reosnivanja berze u Srbiji.

Tokom prvog panela, čiji su učesnici bili, Vladimir Vučković, Aleksandar Marković, Ana Tripović i Miladin Kovačević, diskutovalo se o makroekonomskim tokovima u zemlji i regionu, kao i o njihovom uticaju na tržište kapitala.

Viđenje aktuelne situacije iz perspektive Fiskalnog savjeta izneo je Vladimir Vučković. Iako je istakao da je makroekonomska situacija pod kontrolom, neophodno je da se Berza stavi u funkciju, kako bi se stvorili uslovi za ubrzan razvoj ekonomije. Prema rečima Aleksandra Markovića, generalnog direktora Metalca, jedne od listiranih domaćih kompanija, najvažniji preduslov kako bi preduzeća mogla da naprave planove i predvide svoje bilanse jeste predvidivost kursa, bez obzira da li se on percipira kao potcenjen ili precenjen. Ana Tripović v.d. direktora Uprave za javni dug je posebno istakla neophodnost razvoja sekundarnog tržista dužničkih hartija od vrednosti, kao preduslova da bi se naše hartjije našle u JPMorgan global bond indeksu.

Poseban deo panel dela Konferencije bio je posvećen i trenutnim trendovima na tržištima kripto-valuta, koje se često povezuju sa berzanskim poslovanjem, ali koje imaju i svoje specifičnosti i ozbiljne regulatorne nedostatke, koji su se najsnažnije pokazali kada je započeo drastičan pad vrednosti ovih instrumenata na svim tržištima. Prezentaciju na temu “Kriptovalute - Početak ili kraj?” održao je Ivan Ileković. Iz kompanije Thomson Reuters.

Tema drugog panela ovogodišnje Konferencije Berze bila je “Uticaj savremenih tehnologija na pristup izvorima finansiranja. Ovo jeste jedna od čestih tema na svetskim tržištima kapitala u današnje vreme, pre svega usled prepoznate potrebe za uključivanjem malih brzorastućih firmi i startupova na berzanska tržišta, kako bi od infrastrukture tržišta kapitala korist imale i same kompanije, ali i investitori. Trenutna situacija praktično onemogućava neprofesionalne ulagače da, čak i ukoliko prepoznaju kompanije ranga Facebooka ili Uber-a, ulože svoja sredstva i imaju koristi od budućeg rasta ovakvih kompanija.

Na panelu na temu fintech tehnologija učestvovali su profesor Drago Inđić, predsednik Richfox Capital BV fonda, Slobodan Đinović, direktor i vlasnik Orion telekoma, Ivan Bjelajac, direktor MVP Workshop, i Sandra Rodić, iz USAID-a.

Značaj regionalne saradnje u oblasti tržišta kapitala prepoznat je i od strane organizacije za regionalnu saradnju - Regional Cooperation Council, koja je bila partner ovogodišnje konferencije Berze, i čije aktivnosti su, između ostalog, usmerene i na promociju saradnje i, istovremeno, unapređenje efikanosti ekonomija Zapadnog Balkana, kroz zajedničke aktivnosti. Upravo stoga, tema trećeg panela Konferencije Berze bila je “Budućnost regionalnih tržišta kapitala”, a pored direktora Makedonske, Montenegro i Beogradske berze - Ivana Šterieva, Gojka Maksimovića i Siniše Krnete, gost i sagovornik na ovom panelu bio je i generalni sekretar RCC-a, Goran Svilanović.

Gospodin Svilanović je ocenio da je potrebno povezati regionalne berze, da je značaj povezivnja prepoznat i u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji i da je razvoj regionalnih tržišta kapitala jedna od ključnih komponenti investicione strategije tzv. Berlinskog procesa - ključne političke inicijative koja se realizuje na liniji EU - Zapadni Balkan. Važno je napomenuti da je jedan od razloga zašto su se tržišta kapitala našla u okviru ovakve političke inicijative upravo primer da berze, iako su formalno konkurenti, odlično sarađuju u okviru regiona.

Direktor Beogradske berze, Siniša Krneta istakao je da je svrha Konferencije zapravo promocija novog pristupa biznisu, promocija tržišta kapitala kao usluge privatnom sektoru, te da je veoma važno iskoristiti potencijal koji regionalna saradnja nudi. Gospodin Šteriev, direktor Makedonske berze, istakao je veliko zadovoljstvo i saopštio da se pored političkih turbulencija u zemlji, berza u Skoplju nalazi u velikoj ekspanziji poslednjih godinu dana. Direktor Montenegro berze, Gojko Maksimović, je svojim izlaganjem saopštio da sve što je dobro za jednu ekonomiju mora da bude i za drugu i da sve što je utvrđeno regionalno, mora da služi i nacionalnoj svrsi. U svom izlaganju, gospodin Maksimović, rekao je da se tržište ne nalazi u fazi u kojoj tehnologija predstavlja prepreku za rast, već da postoji i dovoljno prostora za unapređenja, koja ne zavise od tehnologije.

Kroz drugo specijalno predavanje ovogodišnje Konferencije Ivana Stanković iz PwC-a predstavila je projekat “Serbia: IPO Go!”, koji ima za cilj da pomogne razvoj srpske privrede kroz podizanje svesti o mogućnosti da kompanije iz Srbije potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, kao i pružanjem neophodne stručne pomoći kompanijama u ovom procesu.

U okviru Konferencije Beogradske berze, po osmi put za redom, dodeljene su i nagrade kompanijama koje su, prema oceni Komisije Beogradske berze, u protekoj godini ostvarile najviši nivo kvaliteta izveštavanja i odnosa prema investicionoj javnosti. Zlatna plaketa za najbolje odnose sa investitorima uručena je kompaniji NIS a.d. Novi Sad, dok je Plaketu za dugoročno kvalitetne odnose sa investitorima dobila kompanija Podravka iz Koprivnice, koja se već nekoliko godina u nazad nalazi među prvim kompanijama prema obavljenoj analizi Komisije Berze.

Paralelno sa panel delom Konferencije, u okviru 8. Regionalne investitorske konferencije, koja je organizovana u saradnji sa kompanijom WOOD & Company, realizovano je preko 80 direktnih bilateralnih sastanaka između menadžmenta 14 najkvalitetnijih kompanija iz Srbije i regiona i institucionalnih investitora.

Zlatni sponzor 17. po redu Međunarodne konferencije Beogradske berze bila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, a među sponzorima su bili Univerzitet Singidunum i Udruženje banaka Srbije….

Izvor: Redakcija, Natalija Nedeljković, 22.11.2018.