Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA OBUKA ZA PREDSEDNIKE OSNOVNIH SUDOVA "UPRAVLJANJE SUDOVIMA I IZRADA PROGRAMA REŠAVANJA STARIH PREDMETA"


Predsednici osnovnih sudova u Srbiji su 22. novembra 2016. godine na Pravosudnoj akademiji pohađali obuku za unapređenje znanja i veština u upravljanju i rukovođenju sudovima, kao i izradi i sprovođenju programa za rešavanje starih predmeta.

Ova obuka realizovana je u saradnji Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Pravosudne akademije i projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji se finansira iz fondova Evropske unije.

Teme obuke pod nazivom "Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta" bile su tematske celine koje se tiču ne samo upravljanja sudovima i predmetima, već i upravljanja finansijama i izrade i sprovođenja programa rešavanja starih predmeta, saopštio je VKS.

Govoreći o upravljanju i rukovođenju sudovima predsednik VKS, Dragomir Milojević, je istakao da su se posao predsednika suda i upravljanje sudom vremenom menjali ali da je zadatak ostao isti - sud mora što efikasnije da rešava predmete i probleme građana i pravnih subjekata koji se sudu obraćaju tražeći "pravdu".

"Upravljati znači raditi prave stvari efikasno i delotvorno, preko drugih ljudi i uz pomoć drugih ljudi", rekao je Milojević i naveo da upravljanje sudovima predstavlja skup aktivnosti i zadataka koji su formalno dodeljeni predsednicima sudova, a zapravo zavise od svih zaposlenih u sudu.

Pored predsednika VKS, predavači su bili i zamenik predsednika VKS Snežana Andrejević, šef odseka za budžet i analitičko-planske poslove Visokog saveta sudstva, Milena Lakić i ekspert na projektu "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", Milan Nikolić.

Vrhovni kasacioni sud je jedan od korisnika projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" koji se finansira iz fondova Evropske unije (IPA 2012), a koji implementira konzorcijum koji predvodi Britanski savet (British Council).

U Srbiji je na kraju 2015. godine bilo 1,7 miliona starih predmeta od kojih je 1.500.000 starih izvršnih predmeta.

Međutim, prema najavama iz VKS i Ministarstva pravde, do kraja 2016. godine broj starih predmeta biće manji za oko 900.000.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.11.2016.
Naslov: Redakcija