Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Transparentnost Srbija smatra da je Predlogom zakona neophodno omogućiti praktično podsticanje na prijavu korupcije, tako što bi se predvidelo oslobođenje od kazne za davaoca mita ukoliko prijavi slučaj


Čak 374.000 slučajeva korupcije godišnje ostane neprijavljeno nadležnim organima, govore podaci istraživanja Transparentnosti Srbija (TS) "Globalni barometar korupcije 2015/2016".

Zaključak istraživanja je da je broj neprijavljenih slučajeva korupcije izuzetno veliki, odnosno da se prijavi manje od jedan odsto slučajeva, a da je broj optuženih i kažnjenih daleko manji.

Prema istom istraživanju, godišnje se podnese 220 krivičnih prijava zbog krivičnog dela primanje/davanje mita, oko 3.000 za zloupotrebu službenog položaja, što, kako smatra Transparentnost Srbija potvrđuje da prioritet za Srbiju i dalje mora da bude otkrivanje većeg broja korupcije.

Kada je u pitanju sitna korupcija, 31 odsto ispitanika je priznalo da je bar jednom u proteklih godinu dana dalo mito saobraćajnoj policiji, a mito su davali u javnom zdravstvu, obrazovnom sistemu, sudovima -građanske parnice, javne službe koje izdaju službene isprave - pasoši, izvodi iz službenih evidencija.,.) i drugo.

Preporuke ove organizacije pored ostalog kažu da je potrebno potencijalne prijavljivače informisati o mogućnostima za prijavu korupcije kao i zaštiti.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić smatra da je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika neophodno omogućiti praktično podsticanje ljudi na prijavu korupcije, tako što bi se, na primer, predvidelo oslobođenje od kazne za davaoca mita ukoliko prijavi slučaj.

Nenadić je takođe ukazao da je Predlog zakona, koji trenutno razmatraju narodni poslanici, kada je u pitanju korupcija u privredi još uvek nedovoljno dobro definisan i napomenuo da se TS zalaže za sveobuhvatno revidiranje KZ-a.

On je pozdravio Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, prema kome će se formirati četiri tužilaštva specijalizovana za korupciju.

On je međutim naveo da se ni do sada problemi kod procesuiranja koruptivnih krivičnih dela nisu dešavali zbog grešaka ili nestručnosti, već nespremnosti da se rešavaju "politički osetljivi predmeti".

Predsednik TS, Vladimir Goati, je ukazao da bi za efikasnu borbu protiv korupcije trebalo promeniti strategiju procesuiranja takvih slučajeva.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija