Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM OBRAČUNA I ISPLATE PLATA ZAPOSLENIH U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NAKON 1. DECEMBRA 2016. GODINE


Na osnovu zahteva više lokalnih samouprava, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je Mišljenje povodom obračuna i isplate plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave nakon 1. decembra 2016. godine.

Prema navedenom Mišljenju zaposleni u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organima gradskih opština i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, do donošenja posebnog zakona o platama koji će biti usklađen sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), ostvaruju pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa na osnovu postojećih propisa.

Objavljeno je i Uputstvo za razvrstavanje radnih mesta.

Izvor: Vebsajt SKGO, 22.11.2016.
Naslov: Redakcija