Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Taksa za stambeni objekat do 100 kvadrata iznosiće 5.000 dinara, a za objekat od 200 kvadrata 15.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara. Vlasnicima će, uz prijavu, biti potreban izveštaj zatečenog stanja objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o svojini. Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju, a ako su dostavili dokaze, platiće taksu u zavisnosti od kvadrature i namene objekata, nakon čega će imovina biti upisana u katastar nepokretnosti


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 20. novembra 2015. godine Zakon o ozakonjenju objekata, koji će omogućiti jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata.

Usvojenim Zakonom je predviđeno da taksa za objekte do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara, za objekte od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara, za one preko do 1.500 kvadrata milion dinara, a preko te kvadrature tri miliona dinara.

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta u smislu ovog Zakona neće se izvršavati do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja.

Postupci za legalizaciju objekata započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a što će se desiti narednog dana od dana njegovog objavljivanja, po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. gdine, a koji nisu okončani do stupanja ovog Zakona na snagu, okončaće se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenja će biti i oni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, a vidljivi su na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Vlada Republike Srbije je usvojila amandman kojim sе prеcizira član 5. Zakona, kako bi bilo nеsporno da prеdmеt ozakonjеnja u drugom stеpеnu zaštitе prirodnog dobra nе mogu biti izgrađеni objеkti, osim vikеndica i porodičnih kuća za odmor. Takođе, u amandmanu sе navodе i primеri zaštitnih pojasеva, odnosno zona zaštitе po posеbnm zakonima kada ozakonjеnjе objеkata nijе mogućе.

Naplatom takse predviđene ovim Zakonom očekuje se prihod od 10 milijardi dinara, pri čemu će 60 odsto od prihoda biti dato lokalnim samoupravama da ulože u infrastrukturu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 20.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija