Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE: Zaključci sa konferencije


U četvrtak, 19. novembra 2015. godine u beogradskom hotelu Hyatt Regency održana je 14. Međunarodna konferencija Beogradske berze, UPGRADE IN BELGRADE.

Konferencija Upgrade in Belgrade okupila je preko 300 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su se kroz aktivnu diskusiju osvrnuli na aktuelne makroekonomske tokove u zemlji, njihov mogući uticaj ali i, u Srbiji još uvek neuspostavljenu, vezu između razvoja tržišta kapitala i pokretanja privrede, kao i na druge alate tržišta kapitala koji u Srbiji nisu raspoloživi ili nisu dovoljno iskorišćeni u domaćem okruženju.

U svom uvodnom obraćanju direktor Beogradske berze, gospodin Siniša Krneta, ukazao je na nove mogućnosti koje su se pojavile na domaćem tržištu tokom ove godine: prve municipalne obveznice listirane na Berzi i nove investicione alternative na Prime listingu Beogradske berze, gde su uključene 64 emisije obveznica Republike Srbije, istovremeno istakavši i da je samo trgovanje produženo sa 3,5 na pet sati, u nastojanju da se izađe u susret potrebama investitora. U svom obraćanju direktor Berze je posebno naglasio da cilj svih ciljeva domaćeg tržišta kapitala predstavlja prvi IPO, kao vesnik serije budućih IPO-ova.

Najznačajniji zaključci koji su doneseni tokom Konferencije UPGRADE IN BELGRADE 2015 uključuju:

• Iako postoje izvesni pomaci na makroekonomskom planu pred Srbijom su još uvek brojne neophodne reforme, pre svega u domenu fiskalne politike i smanjivanja budžetskog deficita

• Globalni i regionalni ekonomski i politički faktori ne doprinose pozitivnim tokovima na makroekonomskom nivou

• Ključni rezultati Vlade Republike Srbije, u prvoj godini mandata, ostvareni su na regulatornom planu

• Fiskalna konsolidacija nije sama po sebi reformsko pitanje, ali je nužna pretpostavka za sprovođenje suštinskih reformi

• Strukturne reforme su teške, nose sa sobom visoku političku cenu, ne daju benfite u kratkom roku, ali bez njih nije moguće izgraditi efikasnu i konkurentnu privredu

• Planirani budžet naredne, 2016. godine, može prelomno uticati na unapređenje opšte investicione klime i ekonomskog napretka u Srbiji

• Nova evropska regulativa u pogledu post-trgovačkih aktivnosti će značajno promeniti postojeće procedure koje se odnose na kliring i saldiranje

• Značaj funkcije CCP – (CentralCounterParty) u budućim procesima kliringa značajno umanjuje rizik učesnika u transakcijama

• Nova regulatorna rešenja nameću promenu poslovnih koncepata, kako centralnih registara, tako i samih članova u procesima kliringa i saldiranja

• Povećava se značaj investicija i novih tehnoloških rešenja u svim fazama nakon trgovanja

• Početak rada domaće berze električne energije SEEPEX povećaće otvorenost domaćeg tržišta i osnažiti mogućnosti regionalne saradnje

• SEEPEX će omogućiti transparentne, efikasne i sigurne uslove trgovanja sa procedurama usklađenim sa najboljom praksom u ovoj oblasti.

U okviru Konferencije Berze održana je i Peta regionalna investitorska konferencija, u okviru koje su se predstavnici investicionih društava koja upravljaju imovinom od preko 100 milijardi evra na preko 110 individualnih B2B sastanaka direktno susreli sa menadžmentom najkvalitetnijih akcionarskih društava u regionu i diskutovali mogućnosti ulaganja u akcije ovih kompanija.

Akcionarska društva iz Srbije koja su učestvovala na ovogodišnjoj Investitorskoj konferenciji izazvala su značajno interesovanje stranih investitora, a na Konferenciji su prisustvovali vodeći menadžeri Aerodroma Nikola Tesla, AIK banke, Energoprojekt holdinga, Naftne industrije Srbije, Komercijalne banke, kao i kompanija Jedinstvo iz Sevojna i Metalac iz Gornjeg Milanovca.

Regionalna nagrada za najbolje odnose sa investitorima u prethodnoj godini "Zlatna plaketa" Beogradske berze, ove godine dodeljena je domaćoj kompaniji - NIS - Naftna industrija Srbije, koja je ispunila najviše standarde izveštavanja javnosti kao i celokupnog korporativnog upravljanja. Prvi put je dodeljene su i srebrne plakete, koje su ove godine dobile kompanije Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana i Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba.

Četnaesta međunarodna Konferencija Beogradske berze organizovana je u saradnji sa investicionim društvom WOOD & Company iz Praga, dok je Generalni sponzor događaja bila kompanija NIS a.d. Novi Sad. Glavni sponzor je kompanija Dunav Osiguranje A.D.O., a među sponzorima koji su značajno doprineli održavanju ovogodišnje konferencije su i AIK banka iz Niša, Udruženje banaka Srbije, Aerodrom Nikola Tesla, Centralni registar hartija od vrednosti, Jedinstvo iz Sevojna kao i kompanija Thomson Reuters.

Izvor: Redakcija, Natalija Nedeljković, 22.11.2015.