Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU I OBEZBEĐENJU FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: Primena propisa počela je 1. juna 2015. godine. Cilj Zakona je uspostavljanje sistema finansiranja koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca pre početka poljoprivredne proizvodnje. Budući usevi kao bankarska garancija, poljoprivredni proizvodi kao zalog kredita


– Domaći poljoprivrednici su se već u ovoj setvi zaduživali na osnovu Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 - dalje: Zakon), a veći intenzitet se očekuje u 2016. i 2017. godini – izjavio je Miloš Milovanović iz organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). On je na edukativnom karavanu u Subotici rekao da će u ukupno 15 gradova Srbije u direktnom kontaktu sa budućim korisnicima tog sistema objašnjavati njegove prednosti, dok sa druge strane, sa državnim organima rade na implementaciji ovog Zakona.

Paralelno sa tim vodimo razgovore i sa poslovnim bankama, ali i sa prerađivačkom industrijom, za koje verujemo da će biti finansijeri po osnovu ovog Zakona, gde bi krajnji benefit bio sigurniji i transparentniji način finansiranja poljoprivredne proizvodnje, koji, opet, treba da ima za rezultat i niže kamatne stope za poljoprivrednike – rekao je Milovanović.

Suština Zakona, po njegovim rečima, jeste omogućavanje poljoprivrednicima da njihova buduća proizvodnja bude kolaterala njihovog tekućeg poslovanja.

Poljoprivrednici po osnovu Zakona stiču pravo da svoju buduću proizvodnju, koja će se nalaziti na određenim katastarskim parcelama, založe, upišu u registar zaloga unutar APR-a i po osnovu te zaloge ostvare svoju pozajmicu kod banke ili industrije – rekao je Milovanović.

Milovanović dodaje da se Zakon fokusira na biljnu proizvodnju, ali nema prepreka da bude primenjen u bilo kojoj drugoj grani poljoprivredne proizvodnje, niti postoje ograničenja u smislu veličine poljoprivrednog gazdinstva.

Zakon je počeo da se primenjuje 1. juna 2015. godine, a novcem FAO-a i Evropske banke za obnovu i razvoj finansiran je Registar ugovora i zaloga po osnovu tog Zakona unutar Agencije za privredne registre.

Naredni edukativni karavan o primeni Zakona biće održan u Kikindi, u ponedeljak, 23. novembra 2015. godine, od 11 časova u svečanoj sali opštine Kikinda. 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. U., 21.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija