Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: Zakon je na snazi od 12. avgusta 2015. godine. Propisano je da se u roku od tri meseca od stupanja Zakona na snagu, donese podzakonski akt, odnosno Plan udžbenika, što još uvek nije učinjeno


Novi Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine. Članom 44. ovog Zakona predviđeno je da se, u roku od tri meseca od stupanja Zakona na snagu, donese podzakonski akt, odnosno Plan udžbenika. Zakonska procedura predviđa da Nacionalni prosvetni savet donese Plan udžbenika, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Međutim, Nacionalni prosvetni savet nije zasedao od marta 2015. godine i nije poznato da li će imati priliku da raspravlja o ovom važnom dokumentu, jer još uvek nije izabran predsednik tog tela.

Ako Nacionalni prosvetni savet ne donese Plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, Zakon je predvideo da plan udžbenika donosi ministar. I to može da učini već danas, jer je Zavod svoj predlog Plana udžbenika dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 5. oktobra 2015. godine. Postavlja se pitanje hoće li?

Osim za četrnaest područja rada u srednjim stručnim školama, za koje je Zavod sačinio posebne radne grupe, za sve druge nivoe obrazovanja Plan udžbenika su radili zaposleni u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Dakle, predstavnici stručnih društava, matičnih fakulteta, a pre svih nastavnici i učitelji nisu bili uključeni u stvaranje ovog važnog dokumenta za obrazovanje dece, niti su na bilo koji način konsultovani.

No, zainteresovani predstavnici akademske i stručne javnosti su imali uvid u predlog Plana udžbenika koji je Zavod dostavio Ministarstvu. Uočene su značajne izmene u odnosu na postojeći Plan udžbenika.

Smanjenje obima udžbenika i ukidanje radnih svezaka i zbirki kao obaveznog dela udžbeničkog kompleta uticaće negativno na kvalitet nastave i postignuća učenika, ocenjuju predstavnici stručnih društava nastavnika. Oni su kritikovali predlog novog Plana udžbenika koji je pripremio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, napominjući da se prilikom izrade tog važnog dokumenta struka nije pitala. Planom udžbenika se definiše spisak udžbenika po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja koji se koriste u nastavi, a prema Zakonu sadrži i preporučeni broj strana, odnosno obim školskih knjiga.

Svoje mišljenje o predlogu ovog važnog dokumenta izneli su Nataša Nikolić Gajić, predsednica Saveza učitelja Republike Srbije, Ana Blečić, članica Nacionalnog prosvetnog saveta i predsednik Komiteta za obrazovanje Srpskog biološkog društva i profesor u gimnaziji, prof. dr Ivan Dojčinović, predsednik Društva fizičara Srbije, prof. dr Dušanka Milojković Opsenica, Srpsko hemijsko društvo, prof. dr Dejan Šabić, član IO Srpskog geografskog društva, doc. dr Vesna Lompar, Filološki fakultet, profesor srpskog jezika, prof. dr Zona Mrkalj, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.

Izdvojilo se više pitanja za Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

• Ako je nastavni program i dalje istog obima, na osnovu čega predlagač preporučuje smanjenje obima strana udžbenika?

• Ako su ishodi učenja i dalje isti, kako će se sprovoditi proces nastave i učenja bez radnih svezaka i drugih komponenti koje čine udžbenički komplet?

• U kojoj meri će smanjenje obima udžbenika i ukidanje radnih svezaka i zbirki zadataka uticati na razvoj kompetencija učenika i standarde postignuća, posebno u nastavnim predmetima iz čijih sadržaja se proveravaju znanja učenika na završnom ispitu?

• Ako se pretpostavlja da deo sadržaja postojećih odobrenih udžbenika treba da se prenese u elektronski dodatak udžbeniku, da li to podrazumeva da sva deca i sve škole u Srbiji imaju tehničke i materijalne mogućnosti za koriščenje ovog dodatka?

• Da li je Plan udžbenika diskriminatoran ako su radne sveske dozvoljene učenicima koji nastavu pohađaju na jezicima nacionalnih manjina, a nisu predviđene za učenike koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku?

• Da li je Plan udžbenika sačinjem za sve izborne predmete?

• Svi odobreni udžbenici su zadovoljili standard po kojem obim udžbenika odgovara sadržajima propisanim odgovarajućim nastavnim programima. Kako je moguće da je sada taj obim neodgovarajući i koji deo sadržaja je suvišan?

• Zašto su u donošenju Plana udžbenika zaobiđeni nastavnici koji su odgovorni za uspešnu realizaciju nastavnog procesa, kao i za postignuća učenika?

• Da li će Ministar sačekati mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta, tela koje bira Narodna skupština Republike Srbije, ili će ovako važan dokument, sa značajnim izmenama, sam doneti?

Na ovaj način predstavnici akademske i stručne javnosti žele da apeluju na ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da predlog Plana udžbenika ne usvaja bez konslutovanja stručnih društava.

ZAKON O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim:

1) akta iz člana 13. st. 4-7. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) akta iz člana 15. stav 3. ovog zakona koji će biti donet u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) akta iz člana 21. stav 15. ovog zakona, koji će biti donet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Izvor: Vebsajt Telegraf i Danas, 19.11.2015.
Naslov: Redakcija