Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU STICANJA SERTIFIKATA O STRUČNOJ KOMPETENTNOSTI I KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA: U toku je sertifikacija profesionalnih vozača. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje kada upravlja vozilom C, C1, D, D1, CE, CE1, DE ili D1E kategorijama, a kojima se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika i nema rok važenja


Auto-moto savez Srbije je od ove godine započeo proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama AMSS na 38. lokacija na teritoriji cele zemlje.

AMSS taj proces obavlja na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019).

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje kada upravlja vozilom C, C1, D, D1, CE, CE1, DE ili D1E kategorijama, a kojima se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika i nema rok važenja.

Iz AMSS apeluju na profesionalne vozače sa srpskom vozačkom dozvolom da u nekoj od njihovih ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu.

Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018), kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument i podaci su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument glasi na ime vozača.

Celokupan spisak AMSS ovlašćenih ekspozitura sa adresama, kontakt telefonima i uputstvom za popunjavanje uplatnica i zahteva za izdavanje, mogu se naći na sajtu AMSS-a.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.10.2019.
Naslov: Redakcija