Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE: Organizovani prevoz dece neće započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasom


Počela je sezona đačkih ekskurzija i upravo je zbog toga saobraćajna policija pojačala kontrolu organizovanog prevoza dece autobusima, kažu u policiji.

Napominju da je ova kontrola najavljena i javno objavljena 13. oktobra. Ističu da je organizator prevoza dužan da najkasnije 48 sati pre ekskurzije obavesti nadležan organ o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa i vozača, kao i o broju prijavljene dece.

Od 1. septembra, to jest početka primene Pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 i 61/2019 - dalje: Pravilnik), policija je proverila 842 autobusa – 10 autobusa upućeno je na vanredni tehnički pregled, a kod četiri autobusa utvrđene su nepravilnosti. Takođe, dva vozača autobusa su isključena iz saobraćaja. Sprovedenim kontrolama utvrđeno je da autobusi često nemaju sigurnosne pojaseve na svim sedištima ili su pojasevi neispravni, kao i da organizatori prevoza izbegavaju kontrolu tako što ne prijavljuju održavanje ekskurzije. Takođe, saobraćajna policija apeluje na roditelje da održavanje ekskurzije prijave teritorijalno nadležnom organu unutrašnjih poslova ili Upravi saobraćajne policije, na imejl adresu usp@mup.gov.rs nakon čega će saobraćajna policija sprovesti kontrolu autobusa i vozača.

Iako je Pravilnik počeo da se primenjuje pre više od mesec i po, primena nekih odredbi verovatno će biti odložena kako bi prevoznici imali vremena da se za njih pripreme.

Iz Ministarstva saobraćaja su ranije saopštili da će se pojedine odredbe odložiti do 1. marta 2020. godine kako bi prevoznici koji se bave organizovanim prevozom dece imali vremena da se prilagode novim odredbama koje se odnose, recimo, na ispravne sigurnosne pojaseve na svim sedištima, na tapacirana sedišta, na propisanu uniformu vozača…

Pravilnik propisuje da se organizovani prevoz dece obavlja isključivo autobusima koji su tehnički ispravni, imaju izvod licence za prevoz za autobus, obeleženi su posebnim znakom za organizovani prevoz dece, imaju ispravne sigurnosne pojaseve na svim sedištima, u kojima su sedišta tapacirana, dok se za obavljanje posebnog linijskog prevoza dece zahteva i da autobus bude žute boje.

Pravilnik propisuje i da vozač autobusa koji prevozi decu mora da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije najmanje tri godine, da je koristio pun dnevni odmor u neprekidnom trajanju od 11 sati pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz, da poseduje kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača...

Pored toga, propisano je i da organizovani prevoz dece neće započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasom.

Zatim, Pravilnikom se propisuju da će policijski službenik sprovesti kontrolu kao i alkotestiranje vozača neposredno pre prevoza dece na ekskurziju, nastavu u prirodi, aktivnosti kulturno-umetničkih društava, sportskih klubova…

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandar Bojović, 18.10.2019.
Naslov: Redakcija