Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSTITUISANA KOMISIJA ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA BEOGRADA: Zadatak komisije je koordinacija rada svih inspekcija na teritoriji Grada Beograda, kako bi se povećala njihova efikasnost, delotvornije obavljao inspekcijski nadzor i omogućio veći komunalni red


Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda konstituisana je 22. oktobra 2015. godine u Starom dvoru, a za njenog predsednika je izabran gradonačelnik Siniša Mali.

Zadatak komisije je da koordinira rad svih inspekcija na teritoriji Grada Beograda, kako bi se povećala njihova efikasnost, delotvornije obavljao inspekcijski nadzor i omogućio veći komunalni red.

Kako je saopštila Gradska uprava, na sastanku komisije je usvojen Poslovnik o radu i definisani kriterijumi za donošenje Akcionog plana kako bi se koordinirale i realizovale aktivnosti svih inspekcija na teritoriji Beograda.

Mali je istakao da je to prvi put da bude formirano telo za uspostavljanje potpune koordinacije rada pojedinih inspekcija, što će omogućiti veću efikasnost njihovog rada i bolju i efikasniju kontrolu na terenu.

"Ovo je posebno važno zbog suzbijanja nelegalne gradnje i poboljšanja komunalnog reda u Beogradu. Uključene su i inspekcije koje nisu izvorne, a kojima su povereni poslovi Grada, kao što su građevinska, prosvetna, urbanistička, inspekcija za zaštitnu životne sredine i druge", rekao je Mali nakon sednice.

On je dodao da je formiranje Komisije jedinstvena šansa da se poveća efikasnost svih inspekcija, da se suzbije siva ekonomija i da rad inspekcija bude predvidiv i dostupan javnosti.

U rad Komisije će se, kroz timove i radne grupe, pored inspekcije, uključiti i Komunalna policija, javna preduzeća, Privredna komora Beograda, udruženja i druge organizacije čiji je rad povezan sa sistemom inspekcijskog nadzora u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.10.2015.
Naslov: Redakcija