Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Od 8. novembra 2014. godine obavezan stručni ispit za lica koja se bave posredovanjem


Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija započela je u ponedeljak, 20. oktobra 2014. kontrole posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Stupanjem na snagu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon) 8. novembra 2013. godine i podzakonskih akata 29. jula 2014. godine, stvoren je pravni okvir za regulisanje te oblasti.

Neke od odredbi ovog Zakona, koje se odnose na upis u Registar (čl. 4,5,6,7,8,9,10), kao i Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu (član 13), primenjivaće se od 8. maja 2015. godine.

  • Odredbe člana 11. Zakona (stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti) primenjivaće se od 8. novembra 2014. godine.

Stručni ispit

Član 11

Stručna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja utvrđuje se polaganjem stručnog ispita (u daljem tekstu: stručni ispit).

Fizičko lice koje polaže stručni ispit mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i najmanje IV stepen stručne spreme.

Fizičkom licu koje položi stručni ispit izdaje se uverenje o položenom stručnom ispitu.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim uverenjima iz stava 3. ovog člana.

Sredstva ostvarena od uplata za polaganje stručnog ispita su prihod budžeta Republike Srbije.

 

 

Predstavnici Tržišne inspekcije odazvali su se pozivu Sekretara Udruženja za trgovinu PKS i predsednika Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti i učestvovali u radu Devete sednice ove grupacije, 2. oktobra 2014. godine.

Predstavljen je Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, sa stanovišta inspekcijskog nadzora.

Kroz konkretne razgovore sa posrednicima, razjašnjene su dileme o praktičnoj primeni zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Tokom avgusta i septembra meseca vršene su kontrole lica koja se nelegalno bave posredovanjem, putem oglašavanja.

 

  • U KONTROLAMA KOJE SU ZAPOČETE, TRŽIŠNI INSPEKTORI PREDUZEĆE MERE PROTIV POSREDNIKA ZA UTVRĐENE SLEDEĆE NEPRAVILNOSTI:

1. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 95/2013)

 - kada posluju u poslovnom prostoru koji ne ispunjava uslove iz člana 14. Zakona;

 - obavljaju posredovanje bez zaključenog ugovora o posredovanju;

 - ne vode, odnosno ne vode tačno i potpuno evidenciju o posredovanju;

 - postave oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti suprotno odredbi člana 18. Zakona;

 - ostvare posredničku naknadu suprotno odredbama člana 20. stav 2. i 5.ovog Zakona;

 - ne postupe u skladu sa obavezom (ekskluzivno posredovanje) propisanom članom 26. stav 3. ovog Zakona i

 - ne istaknu opšte uslove poslovanja na način propisan u članu 28. stav 3. ovog Zakona.

2. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)

 kada obveznik nije izradio analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona;

 - obveznik za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma nije imenovao ovlašćeno lice i njenog zamenika;

 - obveznik nije izradio i ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

 - obveznik ne vodi evidenciju podataka u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;

 - ne obavesti Upravu za sprečavanje pranja novca o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37.stav 1) i

 - primio je gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija.

3. Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)

 - U slučaju da posrednik za izvršenu uslugu (naplaćenu proviziju) ne izdaje račun nalogodavcu u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti potrošača.

4. Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

 - ako se kontrolisano lice bavi posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti suprotno odredbi člana 11. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013) - Posredovanje bez svojstva trgovca.

 

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 22.10.2014.