Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik upozorava da Komunalna policija Grada Beograda bez zakonskog osnova i bez jasne svrhe ne može obavljati snimanje događaja nastalih u okviru poslova koje obavlja


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nakon sprovedenog postupka nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), od strane Komunalne policije Grada Beograda (kao unutrašnje organizacione jedinice u sastavu jedinstvenog organa Gradske uprave Grada Beograda), uputio je pismo gradonačelniku Beograda.

U prilogu pisma Poverenik je gradonačelniku dostavio Upozorenje upućeno Komunalnoj policiji kojim ukazuje na uočene nepravilnosti i nalaže joj da ga u roku od 15 dana obavesti o merama i aktivnostima koje će preduzeti radi njihovog otklanjanja.

Poverenik je po službenoj dužnosti pokrenuo postupak nadzora povodom saznanja da Komunalna policija poseduje kamere koje koristi za snimanje događaja nastalih u okviru poslova koje obavlja. Predmet nadzora je bilo utvrđivanje činjenica u vezi sa pravnim osnovom i svrhom obrade podataka o ličnosti koji se generišu u postupku snimanja.

U postupku nadzora utvrđeno je da Komunalna policija ima na raspolaganju 250 personalnih kamera od kojih je 216 u posedu komunalnih policajaca zaduženih sa personalnim kamerama kao delom uniforme.

U toku postupka Komunalna policija je kao pravne akte koji predstavljaju osnov za snimanje odnosno obradu podataka, Komunalna policija označila Odluku o boji, načinu označavanja vozila, plovila i opreme Komunalne policije i Instrukciju o korišćenju službenih kamera. Budući da je članom 42. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) predviđeno, (i potvrđeno Odlukom Ustavnog suda) da valjan pravni osnov može biti utvrđen jedino zakonom, očigledno je da navedeni akti, kao pravno apsolutno inferiorni, ne mogu predstavljati takav osnov. Uz to, ti akti su direktno suprotni i odredbama Zakona o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) kojima se uređuju mogućnosti i način stavljanja pod video-nadzor prostora i objekata.

Nije izvinjenje činjenica da snimanje praktično nije ni obavljano. Jer, razlog nije poštovanje ustavnih i zakonskih garancija prava građana, već jako loše tehničke karakteristike nabavljenih kamera, kako u pogledu autonomnosti napojnih jedinica koje se vrlo brzo prazne, tako i u pogledu rezolucije snimaka koja je tako slaba da se analizom snimljenog materijala ne mogu identifikovati snimljena lica niti očitati registarske tablice automobila koji su snimljeni.

Isto tako, ni pravno ni faktički ne može biti validan odgovor da Komunalna policija kamere koje ne upotrebljava ili koje su neupotrebljive nosi "zbog zaštite integriteta komunalnih policajaca" budući da se građani "drugačije odnose prema njima kad znaju da su snimani".

U pismu gradonačelniku Poverenik je naglasio potrebu da svi organi gradske vlasti obraćaju mnogo više pažnje prema privatnosti građana, da značajno unaprede svoj odnos prema obradi ličnih podataka građana i da obradu vrše uvek u svemu u skladu sa ustavnim i zakonskim garancijama prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 22.09.2016.
Naslov: Redakcija