Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Zadatak inspekcije je da pruža stručnu i savetodavnu podršku, kao i da izriče preventivne mere kako do nezakonitosti i štete ne bi došlo


Kako bi sistem inspekcijskog nadzora bio uređen i kontrolisan potrebna je povišena odgovornost svih onih koji su u taj sistem uključeni, poručio je Nenad Vujović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na skupu o primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon).

"Ideja je i da se napravi bolja veza između inspekcija i subjekata kontrola, odnosno proizvođača u ovom slučaju. Da se oni upoznaju sa pravima i obavezama, da shvate i da se Zakon bavio pravima proizvođača i nastojao da uredi odnos inspekcije i proizvođača", rekao je Vujović.

Prema njegovim rečima, broj inspektora je diskutabilan, ali će se planiranje kontrola raditi na osnovu procene rizika.

"Sada smo u stanju da resurse kojima raspolažemo koristimo na pravi način, i usmeravamo tamo gde je rizik veći", rekao je predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Prema njegovim rečima, Zakon donosi novi pristup u kontrolama svih inspekcija, a skup je posledica nastojanja da se, nakon godinu dana, sa privredom podele iskustva.

Vujović je, na skupu koji je održan u Privrednoj komori Srbije, rekao da inspektori imaju niz aktivnosti u svom radu - preventivne, savetodavne, kontrolne...

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.09.2016.
Naslov: Redakcija