Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: Vlasnici nelegalizovanih stanova u zgradama plaćaće veći porez na imovinu


Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović poručila je 22. septembra 2015. godine na otvaranju javne rasprave o Nacrtu zakona o ozakonjenju objekata, da je to poslednja šansa za vlasnike skoro milion i po nelegalnih objekata u Srbiji.

Hoćemo da Srbija za godinu dana zna koliko objekata ima na svojoj teritoriji i da sva fizička i pravna lica, koja nisu radila u skladu sa zakonom, odnosno gradili su nelegalno, imaju dokument koji dokazuje njihovo pravo svojine, istakla je Mihajlović u Privrednoj komori Srbije.

Ona je ponovila da postoje samo dve mogućnosti - da se objekti ozakone ili da budu srušeni.

Ona je dodala da će javna rasprava o Nacrtu zakona trajati 15 dana, da bi zakon trebalo da bude usvojen do kraja oktobra 2015. godine, kao i da će početi da se primenjuje osam dana nakon usvajanja.

Prema njenim rečima, taj zakon neće imati podzakonska akta, s obzirom na to da je sve već pripremljeno.

Na pitanje kako će se naterati vlasnici nelegalnih stanova da ih legalizuju, s obzirom na to da je rušenje praktično nemoguće u zgradama u kojima ima i legalnih stanova, Mihajlović je rekla da, postoji nekoliko mogućnosti, te da je povećanje poreza na imovinu za te vlasnike svakako jedan od načina.

Prema njenim rečima, ukoliko cela zgrada nije legalna, prvo ona morati da se ozakoni i da je dovoljno da jedan od stanara pokrene proces ozakonjenja.

Predsednik PKS, Marko Čadež, rekao je da će ovim zakonom biti rešen problem koji nije mogao da se reši u prethodnih 18 godina u Srbiji.

On je naveo da će zakon imati pozitivne efekte na privredu - smanjenje sive ekonomije, uvođenja reda i razvoj tržišta nekretnina, građevinarstva i građevinskih materijala, kao i omogućavanje potpune primene Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Čadež je naglasio da će bespravni objekti biti trajno ozakonjeni, kao i da će rešavanje pitanja bespravne gradnje dodatno poboljšati investicioni ambijent.

"To će državi omogućiti i da iskoristi potencijale koji nisu mogli da budu realizovani u uslovima urganističkog haosa i divlje gradnje koji je vladao decenijama. Takođe, povećanje javnih prihoda, ne samo kratkoročno od naplate naknade za ozakonjenje već i dugoročno - ubiranjem svih dadžbina koje državi pripadaju i koje sve uređene države u svetu naplaćuju", naglasio je Čadež.

Nacrt zakona predviđa da je za legalizaciju porodične kuće do 100 metara kvadratnih u Beogradu potrebno prosečno oko 100 evra.

Nacrt zakona predviđa smanjenje troškova i neophodne dokumentacije. Do sada je za porodičnu kuću do 100 kvadrata bilo potebno šest dokumenata i 2,855 miliona dinara, dok će se sada tražiti dva dokumenta i 12.000 dinara - 9.000 dinara za izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine na objektu i 3.000 dinara za taksu lokalnoj samoupravi.

Nacrt zakona o ozakonjenju objekata možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.09.2015.