Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 22. septembra 2015. godine održane sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava - Razmotreno i prihvaćeno četiri predloga zakona, više izveštaja, programa i planova Narodne banke Srbije za 2014. i 2015. godinu


63. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 22. septembra 2015. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja, programa i planova Narodne banke Srbije za 2014. i 2015. godinu.

Razmotreni su:

 • Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici (januar – jun 2014) Narodne banke Srbije,
 • Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije, za period 1. januar – 30. jun 2014. godine,
 • Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2015. godini,
 • Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2015. godinu Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
 • Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije, za period 1. jul – 31. decembar 2014. godine,
 • Finansijski izveštaj Narodne banke Srbije za 2014. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora,
 • Godišnji izveštaj o monetarnoj politici u 2014. godini Narodne banke Srbije,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada u 2014. godini Narodne banke Srbije,
 • Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2014. godini Narodne banke Srbije,
 • Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Finansijskog plana Narodne banke Srbije za 2015. godinu Saveta guvernera Narodne banke Srbije i
 • Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici (januar - jun 2015) Narodne banke Srbije.

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković predstavila je članovima Odbora sve izveštaje, programe i planove NBS, sa posebnim osvrtom na Godišnji izveštaj o monetarnoj politici u 2014. godini, Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada NBS u 2014. godini i Finansijski izveštaj NBS za 2014. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora.

U Izveštaju o monetarnoj politici navedeno je da su niski inflatorni pritisci u 2014. godini doveli do toga da NBS tri puta smanji refernetnu kamatnu stopu, koja je na kraju godine iznosila osam odsto, što je pratilo smanjenje kamatnih stopa kod banaka, istakla je Tabaković.

Smanjena je i obavezna devizna rezerva bankama, kako bi se stimulisala njihova kreditna aktivnost. Kretanje ciljane inflacije išlo je od 3,7 odsto u januaru do 1,7 odsto u decembru 2014. godine, čemu je doprineo nizak rast regulisanih cena, pad cena poljoprivrednih proizvoda i drastičan pad cene nafte.

Pad BDP-a na 1,8 odsto na kraju godine određen je padom privatne potrošnje i investicija, zaključila je Tabaković. Deficit domaćeg proizvoda je iznosio šest odsto BDP-a, devizne rezerve su bile na adekvatnom nivou, u iznosu od 9,9 milijardi evra, što je bilo dovoljno sredstva za šest meseci uvoza roba i usluga. U 2014. godini dinar je oslabio 5,2 odsto prema evru, a fisklani deficit je bio 6,7 odsto BDP-a, od čega se znatan deo troškova odnosio na kamate, odnosno, 3 odsto BDP-a.

Guvernerka je navela da su fiskalna kretanja u drugoj polovini 2014. godine bila bolja, zahvaljujući reformama. U 2014. godini NBS je, i pored promena na međunarodnom tržištu, uspela da obezbedi nisku i stabilnu inflaciju i da očuva stabilnost kursa dinara. Inflacija je iznosila dva odsto u poslednje dve godine, izbegnut je ulazak u deflaciju, referentna kamatna stopa je bila na osam odsto, a mere fiskalne konsolidacije otvorile su prostor za relaksaciju monetarne politike, navela je Tabaković.

NBS je intervenisala na tržištu kupovinom 260 miliona i prodajom 1,8 milijardi evra, finansijski sektor je stabilan i visoko likvidan, a bankarski sektor beleži pozitivan rezultat. Dobit NBS u 2014. godini iznosi 80,8 milijardi dinara nakon oporezivanja, a najveći prihod se beleži od kursnih razlika. Međutim, rezultat operativnog poslovanja se dobija isključivanjem pozitivnih kursnih razlika, te je gubitak NBS u 2014. godini 2,45 milijardi dinara, što je bolje od rezultata iz 2013. godine, kada je gubitak iznosio preko 17 milijardi dinara, zaključila je Tabaković.

U objedinjenoj raspravi o svim tačkama dnevnog reda članove Odbora je zanimalo da li NBS razmatra uvođenje fiksnog kursa dinara, da li se razmatra rešenje za kredite građana indeksirane u švajcarskim francima, a razgovaralo se i o padu nivoa investicija, o rešenju za nenaplative kredite i o funkcionisanju elektronske trgovine sa inostranstvom, u skladu sa novim zakonskim propisima.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su svih 11 izveštaja, programa i planova Narodne banke Srbije za 2014. i 2015. godinu.

64. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 22. septembra 2015. godine članovi Odbora razmotrili su i prihvatili:

 • Predlog zakona o izmenama Zakona o hipoteci,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu i
 • Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

U nastavku sednice, članovi Odbora doneli su Uputstvo o postupku davanja prethodne pisane saglasnosti zaposlenima u Upravi za javne nabavke za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti sa, na sednici prethodno predloženim, izmenama. Takođe, Odbor je razmotrio i dao saglasnost na zahteve za davanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti Svetlani Ražić, Oliveri Rajković, Milošu Joviću i Danijeli Bojović, koji su zaposleni u Upravi za javne nabavke.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija Irina Stevanović, Dejan Hadžić, Dejan Dabetić i Dragana Mladenović.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 22.09.2015.