Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONFERENCIJA "PREDSTAVLJANJE SMERNICA ZA UKLJUČIVANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA": Uspostavljanje sistemske saradnje države i civilnog sektora


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da civilni sektor treba da postane partner države u procesu donošenja propisa, uz ocenu da će njegovo veće uključivanje u pregovore Srbije i EU približiti našu zemlju Uniji.

Mihajlović je na konferenciji "Predstavljanje Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka" istakla da su organizacije civilnog društva partneri uz čiju se pomoć može postići mnogo.

Ona je podsetila na to da je Vlada Srbije 26. avgusta ove godine usvojila Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, i dodala da se zalaže za to da one postanu obavezne za sva ministarstva i druge državne organe.

Mihajlović je uputila poziv svim organizacijama civilnog društva da pomognu Vladi, uz ocenu da bi one mogle da pruže značajan doprinos u oblasti bezbednosti saobraćaja i građevinarstva.

Prema njenim rečima, donošenju zakona ili propisa treba da prethodi javna rasprava u kojoj bi trebalo da učestvuju i organizacije civilnog društva, koje, pored kontrolne uloge, mogu da budu inicijatori usvajanja mnogih propisa.

Šef Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU Tanja Miščević podsetila je na to da je učešće civilnog društva u čitavom pregovaračkom procesu od samog početka bilo njegov noseći element i velika snaga.

Miščević je navela da nevladine organizacije, instituti i institucije, kao i sidikati, od prvih skrininga za poglavlja 23 i 24, prate šta Vlada radi, pri čemu sada zajedno sa njom ulaze i u raspravu o svim akcionim planovima, odnosno o daljim koracima u radu na procesu pregovora.

Ona je rekla da proces evropskih integracija nije proces samo jedne vlade, i dodala da bez učešća i partnerstva sa organizacijama civilnog društva taj proces ne može biti uspešan.

Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković ocenila je da učešće organizacija civilnog društva u postupcima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa treba da se zasniva na njihovom aktivnom učešću u svim fazama procesa donošenja propisa.

Ćirković je istakla da u tom procesu treba da postoje uzajamno poverenje, otvorenost i odgovornost, ali i delotvornost, efikasnost i ekonomičnost.

Vlada Srbije je, kako je podsetila, preporučila da se ove smernice primenjuju i u pokrajini i na lokalnom nivou.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport ocenio je da su Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa ključni dokument kojim će biti omogućeno uspostavljanje sistemske saradnje države i civilnog sektora.

Devenport je rekao da Srbija već ima uspostavljen mehanizam kada je reč o pitanju javne rasprave, uz napomenu da će ovaj novi mehanizam predstavljati i novi početak za sistematsku saradnju.

On je izrazio nadu da će ovaj dokument usmeriti na sistemsko uključivanje organizacija civilnog društva u ranu fazu donošenja odluka koje su važne za čitavo društvo.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.9.2014.