Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU ZA OBVEZNIKE REVIZIJE: Rok ističe 30. septembra 2014. godine


Agencija za privredne registre (APR) podseća sve obveznike revizije da 30. septembra 2014. godine ističe zakonski rok za dostavljanje propisane dokumentacije o usvajanju redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Dokumentacija o usvajanju redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja dostavlja se isključivo poštom u vidu preporučene poštanske pošiljke na adresu: Agencija za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, Brankova 25, 11000 Beograd.

Dokumentacija sadrži:

popunjen Zahtev za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja (obrazac APR), potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica - u originalu

odluku da je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj ili izjavu zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta- original ili overena kopija)

izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju (original)

odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka) ili izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako nije doneta odluka)

korigovani redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj, ako sadrži korekcije u odnosu na dostavljeni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj

godišnji izveštaj o poslovanju za pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti

dokaz o uplati naknade za objavljivanje dokumentacije o usvajanju redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja na račun Agencije za privredne registre broj 840-29775845-87, uz upisivanje odgovarajućeg poziva na matični broj (4.000,00 dinara).

Posebno upozoravamo sve obveznike revizije čiji redovni godišnji, odnosno konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu, nije ispravan da postupak obrade dokumentacije o usvajanju finansijskog izveštaja neće biti moguć dok se ne otklone nedostaci iz redovnog godišnjeg, odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja, ili ne dostavi novi redovni, odnosno konsolidovani finansijski izveštaj, ako je po prethodno dostavljenom finansijskom izveštaju obvezniku upućen dopis o nemogućnosti obrade istog. Informacije o nedostacima, odnosno dopis o nemogućnosti obrade, dostupni su na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji i bonitet, link Pretraživanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Sve dodatne informacije dostupne su na ovoj internet stranici, u okviru odeljka Finansijski izveštaji i bonitet.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 22.9.2014