Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju 31. oktobar 2022. godine


Prema planu održavanja onlajn predavanja u vezi sa izradom plana integriteta u narednom periodu planirana je obuka za predstavnike iz sistema javnih preduzeća, i to 29. i 30. avgusta. Agencija će u skladu sa datumima održavanja obuka blagovremeno putem elektronske pošte dostaviti institucijama link za pristup predavanju.

Cilj ove obuke je da se koordinatori i članovi radne grupe upoznaju sa procesom izrade plana integriteta kroz aplikaciju, sa posebnim osvrtom na identifikaciju i procenu rizika od korupcije, kao i odabir adekvatnih mera poboljšanja u rizičnim radnim procesima. Takođe, učesnici će imati priliku da postave pitanja u vezi sa nedoumicama sa kojima se susreću prilikom izrade plana integriteta.

Agencija podseća sve institucije da je u toku druga faza izrade plana integriteta u kojoj radna grupa treba da proceni rizike u svim oblastima/procesima koje su navedene u nacrtu plana integriteta, kao i da je krajnji rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju 31.10.2022. godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 12.08.2022.
Naslov: Redakcija