Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USLUGE E-ŠALTERA OD 21. AVGUSTA OMOGUĆENE I ZA NOVI SAD, KRALJEVO I PANČEVO


Usluge katastra vodova od 21. avgusta 2017. godine osim za 17 beogradskih opština omogućene su i za Novi Sad, Kraljevo i Pančevo.

Do 21. avgusta je putem e-šaltera, u okviru pilot projekta koji traje od 1. jula, u Republički geodetski zavod stiglo 58 zahteva. Ovi zahtevi se obrađuju po prioritetu, u skladu sa pravilima dvosmerne digitalne komunikacije koja zahteva razmenu digitalno potpisanih dokumenata.

Takođe, sprovedene su obuke za geodetske organizacije i za uključene organizacione jedinice RGZ-a. Mreža podrške za korišćenje e-šaltera je uspostavljena i na sva pitanja službenici RGZ-a odgovaraju u najkraćem roku.

E-šalter doprinosi bržem pristupu uslugama katastra vodova, olakšava poslovanje geodeskih organizacija, a samim tim pruža jednake mogućnosti za učešće u poslovima nezavisno od sedišta geodetske organizacije. Istovremeno, obostrana komunikacija i postupanje su olakšani jer su procesi automatizovani. Očekuje se i dalje pojednostavljivanje kroz uspostavljanje novog informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda.

Dodatno, u pripremi je proširenje usluga na sferu katastra nepokretnosti. Digitalno poslovanje će biti omogućeno institucijama koje u svojim postupcima koriste usluge katastra nepokretnosti kao što su sudovi, centri za socijalni rad, javni izvršitelji, poreske uprave, opštinski organi i sl. Nakon toga se očekuje brže i lakše pružanje usluga ovim institucijama na obostranu korist.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 21.08.2017.
Naslov: Redakcija