Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Socijalno-ekonomski savet da pozitivno mišljenje na Nacrt koji obezbeđuje da koeficijenti zvanja, položaja i radnih mesta nameštenika budu određeni na osnovu jasno definisanih pravila, a bazira se na principu "jednaka plata za jednak rad kod istog poslodavca"


Socijalno-ekonomski savet održao je sednicu na kojoj je dao pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Cilj ovog zakona jeste da se radna mesta vrednuju na pravičniji način, a visina zarada reguliše transparentno i ujednačeno.

Ključna izmena koju ovaj dokument donosi je uvođenje principa "jednaka plata za jednak rad kod istog poslodavca", čime se kreira osnova da zaposleni koji se više angažuju i postižu bolje rezultate budu i nagrađeni za svoj rad.

Donošenje zakona obezbeđuje da koeficijenti zvanja, položaja i radnih mesta nameštenika budu određeni na osnovu jasno definisanih pravila, koja ne ostavljaju prostor nejednakom postupanju u istim situacijama.

Na sednici ovog nezavisnog tela, koje čine predstavnici Vlade Srbije, reprezentativnih udruženja poslodavaca i reprezentativnih sindikata, navedeno je da Nacrt zakona omogućava i da delovi javnog sektora, na nivou autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, preuzmu odgovornost za sopstvenu ekonomsku održivost i lokalni ekonomski razvoj.

Kako je istaknuto na sednici, plate zaposlenih u autonomnoj pokrajini i u jedinicama lokalne samouprave trenutno uređuje veći broj propisa, zbog čega ne postoji jedinstvena osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih.

Usvajanje zakona obezbediće veću tranparentnost i jednake uslove za vrednovanje učinka svih zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Na 70. redovnoj sednici bilo je reči i o osnivanju i funkcionisanju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, kao i o formiranju delegacije Saveta za učešće na Globalnoj konferenciji za iskorenjivanje dečjeg rada, koja će biti održana od 14. do 16. novembra, u Buenos Ajresu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.08.2017.
Naslov: Redakcija