Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Samostalne visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa odredbama predloženim u Nacrtu zakona u roku od tri meseca od dana njihovog stupanja na snagu


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju: pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija

Nacrtom zakona predviđena je dopuna Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), tako što je predloženo da studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2013/2014, pored studenata upisanih u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, i 2012/2013. godine, zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

Takođe, predviđeno je i da se student može u narednoj godini finansirati iz budžeta ako u školskoj 2014/2015. godini, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvari najmanje 48 ESP bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa ovim zakonom.

Predviđeno je i da samostalne visokoškolske ustanove usaglase svoje opšte akte u skladu sa odredbama predloženim u Nacrtu zakona u roku od tri meseca od dana njihovog stupanja na snagu.

Konačno, predviđeno je da predložene odredbe stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 23.08.2016.