Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice


Osim za državne i verske praznike, vikende i godišnje odmore, radnici u Srbiji imaju pravo da odsustvuju sa posla po još nekoliko osnova.

Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) predviđa slučajeve u kojima je poslodavac dužan da zaposlenom da plaćen slobodan dan. Maksimalno pet dana odobrava se radniku koji sklopi brak, a isto toliko dobija muškarac kada postane otac.

Pet dana zaposleni će dobiti i u drugim okolnostima, zbog bolesti ili smrti člana uže porodice, bračnog druga, dece, braće, sestara, roditelja, usvojilaca, usvojenika i staratelja. Toliko dana sleduje i zaposlenima kojima je elementarna nepogoda ili neka druga nesreća značajno oštetila dom.

Plaćeno odsustvo dobiće i svaki radnik koji dobrovoljno da krv. Njemu sleduju dva spojena dana, ali se kao prvi računa dan davanja krvi. Zakon ne definiše da li se dani po svakom pojedinačnom slučaju moraju iskoristiti uzastopno, kao što je slučaj kod dobrovoljnog davanja krvi, niti da li se može ponavljati korišćenje po istom slučaju u toku kalendarske godine.

Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku objašnjava da maksimalan broj dana plaćenog odsustva nije ograničen na godišnjem nivou i da umnogome zavisi od poslodavca.

- Dešavalo se da se u istoj godini neko i venča i porodi i preseli, ali još nisam čuo da je neki poslodavac pravio problem oko slobodnih dana, naprotiv. Za selidbu se, doduše, ne dobija pet dana. Neki minimum za preseljenje je jedan dan, ali većina poslodavaca daje dva kada im zaposleni upute zahtev - kaže Rajić.

On objašnjava da se u praksi dešava i da rukovodioci odluče da radnicima daju dan, dva plaćenog odsustva nakon završenog velikog posla, ili kada primete da je neko od zaposlenih preopterećen.

Dani plaćenog odsustva za svaki pojedinačni slučaj ne mogu se sabirati i koristiti u nekom drugom periodu, a ako neko postane otac tokom godišnjeg odmora, odmor se prekida za onoliko vremena za koliko zaposleni ima pravo na odsustvo.

U praksi nisu retki slučajevi zloupotrebe prava na plaćeno odsustvo, kako od strane poslodavaca, tako i od strane zaposlenih. Zloupotrebe prava na plaćeno odsustvo od strane poslodavaca su češće u privatnom sektoru, dok su zloupotrebe od strane zaposlenih izraženije u javnom sektoru.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)

5. Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo)

Član 77

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Vreme trajanja plaćenog odsustva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.

Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još:

1) pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice;

2) dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Članovima uže porodice u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.

Poslodavac može da odobri zaposlenom odsustvo iz st. 1. i 3. ovog člana za srodnike koji nisu navedeni u stavu 4. ovog člana i za druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim, u trajanju utvrđenom rešenjem poslodavca.

Opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od trajanja utvrđenog, u smislu st. 1. i 3. ovog člana, odnosno širi krug lica iz stava 4. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Gorica Avalić, 19.07.2018.
Naslov: Redakcija