Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Rešiti problem upisa građana u kreditni biro zbog minimalnih dugovanja


Guverner Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, naložila je stručnim službama da učine sve što je u nadležnosti NBS da banke ne upisuju građane u kreditni biro zbog minimalnih dugovanja. Ona je to uradila posle žalbi građana koji su se našli na "crnim listama" loših bankarskih klijenata, zbog dugova od po svega nekoliko dinara, uglavnom nastalih nakon zatvaranja računa ili kreditnih kartica.

Kako je potvrđeno, Narodna banka Srbije krenula je u analize kako bi pronašla pouzdano rešenje za ovaj problem, kojim poslovne banke otežavaju vođenje finansija našim građanima, koji najčešće i ne znaju da su zbog sitnog duga upisani u kreditni biro.

Na pitanje da li Narodna banka razmatra postoji li način da banke ne upisuju docnje građana u Kreditni biro, ukoliko je reč o dugovanjima od svega nekoliko dinara, guverner NBS Jorgovanka Tabaković odgovara:

- Narodna banka Srbije u okviru svojih nadležnosti vrši odgovarajuće analize, između ostalog, i na osnovu pritužbi korisnika, i u narednom periodu razmotriće moguće aktivnosti povodom evidentiranja obaveza građana u Kreditnom birou, pri čemu bi trebalo imati u vidu da NBS nema zakonska ovlašćenja da utiče na rad Kreditnog biroa, kao organizacionog dela Udruženja banaka Srbije - kaže Jorgovanka Tabaković.

Inače, pravilo za "upis" negativnih primedbi u Kreditni biro je jasno: čim dužnik kasni sa otplatom rate duže od 60 dana, banka ga automatski prijavljuje Kreditnom birou. A, zapis o toj docnji, pod njegovim imenom, stoji naredne tri godine. Svako povlačenje izveštaja Kreditnog biroa, u bilo kojoj banci, podrazumeva da bankar dobije i ovaj podatak o "neurednom" dužniku. To ga sprečava da dobije bilo kakav kredit - od onog najvećeg, poput stambenog, preko auto-kredita do običnog dozvoljenog minusa po tekućem računu.

Problem docnje od nekoliko dinara najčešće se javlja prilikom zatvaranja tekućih računa u banci, ili računa povezanih sa kreditnim karticama. Tada klijent prelazi u drugu banku i staru banku i ne zanima da ga obaveštava o eventualnom dugu koji se iznenada pojavi.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 20.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija