Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU: Uredba stupa na snagu 26. jula 2018. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 17. jula 2018. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (u daljem tekstu: izmene i dopune CT2018).

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu, kojim je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu (Uredba Komisije o sprovođenju (EU) br. 2017/1925 od 12. oktobra 2017. godine, "Službeni list EU" broj L282 od 31. oktobra 2017. godine), donet je 24. novembra 2017. godine i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 109/2017 od 5. decembra 2017. godine. Uredba je u primeni od 1. januara 2018. godine. Uredba je u februaru 2018. godine već imala određene izmene i dopunu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018).

Razlozi za najnovije izmene i dopune CT2018 su dalje usklađivanje sa izmenama Kombinovane nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu iz januara, marta i aprila ove godine, koje su sadržane u četiri Uredbe EK, i to:

  • Uredba Komisije o sprovođenju (EU) br. 2018/125 od 24. januara 2018;
  • Uredba Komisije o sprovođenju (EU) br. 2018/396 od 13. marta 2018;
  • Uredba Komisije o sprovođenju (EU) br. 2018/507 od 26. marta 2018 ;
  • Uredba Komisije o sprovođenju (EU) br. 2018/549 od 6. aprila 2018.

Izmene i dopune Uredbe se odnose na Dodatne napomene uz Glave 5, 17, 22 i 29 Carinske tarife (Prilog Uredbe, Deo II). Uredba će stupiti na snagu 26. jula 2018. godine.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 22.07.2018.