Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU, O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA I O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA: Veća pravna sigurnost fizičkih i pravnih lica jedne države kada se nađu na teritoriji druge države, pravo na pravnu zaštitu, pravo na besplatnu pravnu pomoć, zaštitu svedoka, izuzimanje od plaćanja parničnih troškova, upotrebu jezika


U nastavku 14. vanrednog zasedanja, 22. jula 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije razmatra Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima.

Potvrđivanje tri sporazuma sa Turskom, prema rečima ministra pravde, Nikole Selakovića, doprineće većoj pravnoj sigurnosti fizičkih i pravnih lica, ali i efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala.

"Rešenja sadržana u ovim ugovorima treba da doprinesu većoj pravnoj sigurnosti fizičkih i pravnih lica jedne države kada se nađu na teritoriji druge države, a to je pravo na pravnu zaštitu, pravo na besplatnu pravnu pomoć, zaštitu svedoka, izuzimanje od plaćanja parničnih troškova, upotrebu jezika..", precizirao je Selaković obrazlažući u parlamentu predloge tri sporazuma sa Turskom.

U krivično -pravnoj materiji predložena rešenja će omogućiti daleko obimniju i raznovrsniju pravnu pomoć između dve države, kao što je na primer privremena predaja lica lišenih slobode, što je važno za otkrivanje i suzbijanje organizovanog kriminala.

Stvoriće se osnov za čvršću i obavezniju pravnu saradnju između nadležnih organa dve države kako okrivljena, tako i osuđena lica ne bi bekstvom iz jedne u drugu državu izbegla krivičnu odgovornost.

Selaković je rekao da će izglasavanje ovih ugovora podići međunarodno pravnu saradnju Srbije i Turske na znatno viši nivo, pogotovo imajući u vidu da je prvi od tri važeća sporazuma koji uređuju ove oblasti zaključen pre 80 godina.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.07.2015.