Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENJENI PRAVILNICI O POSTUPKU UTVRĐIVANJA NEAKADEMSKOG PONAŠANJA I RADU ETIČKIH KOMISIJA UNIVERZITETA U BEOGRADU: Bez diplome do okončanja postupka. Novina je i da član etičke komisije fakulteta zaposlen u stručnoj službi mora biti pravnik, a nastavno-naučno veće će prilikom biranja predsednika i članova etičke komisije morati da se konsultuje i sa studentskim parlamentom, a ne samo sa katedrama


Etička komisija fakulteta ubuduće se neće baviti procenom da li je zahtev za utvrđivanje plagijata i drugih oblika neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova opravdan ili ne.

Ona će samo utvrđivati da li je zahtev potpun i uredno podnet, a ako jeste, njen zadatak je da ga prosledi nadležnim instancama. Ovo su neke od ključnih promena u izmenama i dopunama Pravilnika o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, koji je 21. juna 2017. godine usvojio Senat UB.

Ove izmene trebalo bi da otklone nedoumice i teškoće u radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku koje su se pojavile u praksi. A jedan od takvih primera desio se na Fakultetu organizacionih nauka, kada je većina članova Etičke komisije podnela ostavke, nakon što Senat UB nije prihvatio njihovu odluku da je zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja u slučaju prijave plagijata jednog doktorata neosnovan.

Ispostavilo se da Pravilnik o radu etičkih komisija nije utvrdio rokove u kojima treba da se izaberu novi članovi, pa se u javnosti otvorilo pitanje da li fakultet može unedogled da rasteže sa formiranjem nove komisije.

Izmenama Pravilnika sada je nastavno-naučnom veću fakulteta dat rok od 60 dana da imenuje nove članove komisije, umesto onih koji iz nje izađu pre isteka mandata. Isto se odnosi i na članove univerzitetskog Odbora za profesionalnu etiku koje imenuje Senat. Novina je i da član etičke komisije fakulteta zaposlen u stručnoj službi mora biti pravnik, a nastavno-naučno veće će prilikom biranja predsednika i članova etičke komisije morati da se konsultuje i sa studentskim parlamentom, a ne samo sa katedrama.

Donet je i izmenjeni Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, u kome je sada eksplicitno navedeno da se licima protiv kojih je pokrenut postupak neće izdavati diploma dok se cela procedura ne okonča. Novina je i da etička komisija po okončanju postupka može da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za lažnu prijavu ili klevetu, ako proceni da prijava sadrži lažne elemente. Ranije je etička komisija imala tu mogućnost, ali na početku postupka.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 21.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija