Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA


Narodna skupština Republike Srbije je donela 13. juna 2014. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 62/14 i stupa na snagu 21. juna 2014. godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunkacijama naziv Agencije se menja i glasi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 20.6.2014.