Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

YUCOM-OV IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, kao tela zadužena za garanciju nezavisnosti, odnosno samostalnosti sudija i tužilaca, neophodno osloboditi uticaja drugih grana vlasti


Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM objavio je "Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 - Realizacija mera koje se odnose na pravosuđe".

Ovaj izveštaj odnosi se na praćenje primene mera koje se odnose na ustavne promene, budžetske nadležnosti pravosudnih saveta, disciplinsku i etičku odgovornost sudija i javnih tužilaca, kao i automatsku raspodelu predmeta. Izveštaj je rezultat projekta "Građanski monitoring za snažnije pravosuđe", koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške i Balkanski fond za demokratiju.

U izveštaju se navodi da se, u cilju dostizanja adekvatnog stepena nezavisnosti pravosuđa u Srbiji pokazalo kao prioritetno da se osnaže i što više oslobode od političkog uticaja, odnosno uticaja drugih grana vlasti, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, kao tela zadužena za garanciju nezavisnosti, odnosno samostalnosti sudija i tužilaca.

Republika Srbija usvojila je u aprilu 2016. godine Akcioni plan za Poglavlje 23 sa jasnim ciljevima i rokovima, neophodnim institucionalnim okvirom, kao i sa procenom troškova i finansijskom alokacijom u oblastima: pravosuđa, antikorupcije i osnovnih prava.

Ovaj dokument predstavlja najbitniju smernicu za napredovanje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pored kvartalnog izveštaja Vlade o primeni Akcionog plana za Poglavlje 23, ne postoji, zaključio je YUCOM, i sveobuhvatno izveštavanje civilnog društva o primeni ovog akcionog plana, što značajno otežava izveštavanje o sprovođenju mera koje nemaju javni karakter.

Prilikom izveštavanja YUCOM-ov tim je prvo pristupio odabiru konkretnih mera, kako bi se u skladu sa postojećim kapacitetima prikazali zastoji nastali u realizaciji Akcionog plana.

Vodeći se vremenskim periodom fokus je stavljen na mere koje su delimično implementirane, neimplementirane ili se kontinuirano implementiraju. Za polaznu osnovu uzet je Izveštaj 2/18 o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

Izvor: Vebsajt Danas, A. Popović, 19.05.2019.
Naslov: Redakcija