Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, SPROVOĐENJU, IZDAVANJU SERTIFIKATA I POSTUPKU VOĐENJA EVIDENCIJE ZA KRATKE PROGRAME STUDIJA: Novi programi, u trajanju od tri do 18 meseci, počinju od oktobra 2019. godine. Akreditacije nisu potrebne, a u planu su kontrole i korekcije


Prvi časovi u okviru kratkih programa studiranja, koji su nedavno uvedeni u naš obrazovni sistem po prvi put, trebalo bi da krenu od oktobra, a svršene stručnjake imaćemo najranije krajem ove, a najverovatnije tokom sledeće godine. Kratki programi trajaće od tri meseca do 18 meseci, a zainteresovani fakulteti počeli su da pripremaju koncepte buduće nastave.

Prema rečima Hasana Hanića iz Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je doneo Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019) i kom će visokoškolske ustanove (VŠU) podnositi dokumentaciju o kratkim programima, svi zainteresovani prvo moraju da izvrše dopune svojih statuta i odgovarajuća akta u kojima regulišu pripremu, donošenje i realizaciju kratkih programa, kao i odluku o njihovom izvođenju.

- Svaki program mora imati kurikulum sa podacima o predmetima, obimu i strukturi nastavnog procesa, broju bodova koji obezbeđuju predmeti, ishodu učenja... Nastava će trajati od 300 do 600 časova - kaže Hanić.

Neophodno je da visokoškolska ustanova zaključi ugovor bar sa jednim poslodavcem, koji je spreman da angažuje polaznike koji završe kratak program ili sa onim koji je spreman da svoje zaposlene pošalje na dodatnu obuku. Visokoškolska ustanova može da izvodi kratak program posle uvođenja u evidenciju Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, odnosno 30 dana po dostavljanju uredne dokumentacije.

- "Zeleno svetlo" dobija onaj kratki program koji ima podršku poslodavca, što se dokazuje ugovorom o iskazanoj potrebi, izjavom poslodavaca o pozitivnom vrednovanju kurikuluma ili izjavom o spremnosti barem jednog poslodavca da će svoje zaposlene upisati na KP ili će, posle dodatnog testiranja i izbora, angažovati one koji su stekli ovaj sertifikat - kaže Hanić.

Takođe dodaje da, iako nisu neophodne akreditacije kratkih programa, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta kontrolisaće ih i donositi korektivne mere, ako utvrdi nepravilnosti.

Na nekim fakultetima ne znaju kada bi kratki kursevi tačno mogli da počnu, jer je, kako ističu, sve još u ranoj fazi.

Međutim, izvesno je da će Mašinski fakultet imati ovu vrstu obrazovanja.

- Mi smo zajedno sa Matematičkim fakultetom aplicirali za javni poziv Ministarstva prosvete za master studijski program iz informacionih tehnologija gde ima i kratki kurs - kaže Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta.

On pojašnjava da je kreirano više kratkih kurseva, plus jedan koji nosi 90 bodova i koji se zove "Industrija 4.0", a koji je kreiran uz pomoć kolega iz nemačke kompanije "Festo" koja je jedan od lidera nove platforme koja se zove "Industrija 4.0".

- Želimo da naše studije budu harmonizovane sa celim svetom, jer je to preduslov za mobilnost i cirkulaciju nastave i nauke - kaže prof. Mitrović, ukazujući na to da, kada su programi kompatibilni naši stručnjaci ne moraju da odlaze, nego stranci mogu da dolaze kod nas.

Milo Tomašević, dekan ETF, kaže da na ovom fakultetu nema kratkih kurseva. Oni se, kako ističe, eventualno mogu pojaviti u okviru nacionalnog konkursa za novi master program, ali je o tome još rano govoriti.

Nacionalni sertifikat:

  • Posle uspešnog završetka kratkog programa dobija se nacionalni sertifikat u rangu diplome.
  • Zavisno od obima i karaktera znanja i veština koje polaznik stiče, i složenosti posla za koji ga priprema, kratki program može biti organizovan u okviru akademske i strukovne vrste visokog obrazovanja.
  • Kratki programi su namenjeni studentima i svršenim srednjoškolcima radi stručnog osposobljavanja i bržeg uključivanja u radni proces.
Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S. - Lj. B., 20.05.2019.
Naslov: Redakcija