Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Za obuku za upravnike zgrada prijavljeno 117 kandidata, većinom penzionera. Sedmodnevna nastava počinje 25. maja 2017. godine. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika, pojedinac treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisan u registar koji vodi Privredna komora Srbije. Po dobijanju sertifikata, lica koja polože ispit moraće da se zaposle u nekoj firmi koja nudi usluge upravnika zgrada ili da otvore svoju samostalnu


Privrednoj komori Srbije, za prvi krug obuke budućih profesionalnih upravnike javilo se 117 kandidata. Sedmodnevna nastava počinje 25. maja 2017. godine. Svako od njih moraće da polaže stručni ispit, da bi stekao licencu da bude profesionalni upravnik zgrade.

"Među prijavljenima ima zaposlenih, nezaposlenih, muškaraca, žena, mladih, a činjenica je da preovlađuju penzioneri. Uglavnom je reč o ljudima koji su bili predsednici kućnih saveta", kaže direktorka Sektora za edukaciju u Privrednoj komori Mirjana Kovačević.

Obuka će trajati sedam dana, angažovano je 12 predavača, biće održano 50 časova teorijske i praktične nastave, a cena kursa je 30.000 dinara. Po dobijanju sertifikata, ljudi koji polože ispit moraće da se zaposle u nekoj firmi koja nudi usluge upravnika zgrada ili da otvore svoju samostalnu.

"Veliko je interesovanje, jer ljudi vide mogućnost da se zaposle. Privredna komora Srbije ima velike kapacitete i organizovaće još obuka za upravnike", dodala je Mirjana Kovačević. Prema njenim rečima, da bi se kandidat kvalifikovao za licencu, potrebno je da tačno odgovori na 70 odsto pitanja. To znači da mora da bude odličan i na usmenom testu.

Za svakog kandidata se vodi poseban zapisnik. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika, pojedinac treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisan u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

U registar profesionalnih upravnika ne može se upisati osuđivani za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Izvor: Vebsajt 021, 21.05.2017.
Naslov: Redakcija