Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: I pored mera koje Uprava za javne nabavke preduzima da se poveća efikasnost postupka, izbor najniže cene često dovodi do ponovnog postupka, što stvara troškove. Smanjenje broja dokumenata i veća transparentnost i efikasnost kroz elektronske sisteme, potrebni su ne samo zbog pristupanja Evropskoj uniji, već i zbog ušteda države


Iako su napravljeni pomaci u procesu javnih nabavki, njihova efikasnosti bi mogla da bude bolja. Slovenija ostvaruje milionske uštede od kada je smanjila administraciju. Može li i Srbija da poveća efikasnost i skrati postupak javnih nabavki? U pregovaračkom timu za Poglavlje 5 kažu da je potreban manji broj učesnika u procesu javnih nabavki i veća uključenost elektronskog sistema.

Komplikovane postupke javnih nabavki Slovenija je rešila smanjenjem broja dokumenata i sprovođenjem nabavki elektronski, a postupak protiče preko portala.

"Onda kada naručilac donese odluku i tu odluku objavi, smatra se da je uručena ponuđaču. Ne ide više preko pošte i tu smo proces skratili. Ponuđač se proverava preko jedinstvenog portala. Naručilac jednim klikom proveri ponuđača na šest različitih izvora", kaže direktor Direktorata za javne nabavke Sašo Matas.

Eliminisana su nepotrebna dokumenta poput odluke o pokretanju postupka javne nabavke i planova nabavke.

Ukidanjem nepotrebnih dokumenata Slovenija na godišnjem nivou uštedi više od milion i po evra u postupcima javnih nabavki na nacionalnom nivou.

"Kao i u postupcima koje reguliše evropska direktiva, dovoljna je samo izjava ponuđača, pored sadržaja njegove ponude i tehničkih specifikacija da zadovolji uslov. U kasnijem postupku proveravamo samo najpovoljnijeg ponuđača", kaže Matas.

U tom procesu najvažnija je konkurencija, poručuju iz Transparentnosti Srbija.

"Srbija ima razloga da se ugleda na Sloveniju zato što su oni prednjačili kada je reč o mnogim stvarima kada je reč o borbi protiv korupcije pa i u javnim nabavkama, svojevremeno su imali portal gde je bilo moguće pratiti ishod postupaka", kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.

I pored mera koje Uprava za javne nabavke preduzima da se poveća efikasnost postupka, izbor najniže cene često dovodi do ponovnog postupka, što stvara troškove. Smanjenje broja dokumenata i veća transparentnost i efikasnost kroz elektronske sisteme, potrebni su ne samo zbog pristupanja Uniji, već i zbog ušteda države.

"Srbija je dosta uradila u poslednjih nekoliko godina po tom pitanju. Uprava za javne nabavke je dosta napredovala i sistem javnih nabavki je unapređen korišćenjem informacionih ili informatičkih sistema, tako da tu određene uštede postoje", kaže šef Radne grupe za Poglavlje 5 Aleksandar Bratković.

Da bi zatvorila poglavlje javnih nabavki, Srbija mora kroz zakone da ispuni evropske standarde, sa kojima su relativno usklađeni. Međutim, tek primenom zakona, i Srbija će klikom do najbolje ponude.

Izvor: Vebsajt RTS, Sanja Živković, 20.05.2017.
Naslov: Redakcija