Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVA PRIMALACA POMOĆI


Naglašavamo da Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći predviđa da primalac donacije i humanitarne pomoći bude oslobođen od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći. Carinski postupak po tom osnovu sprovodi se u redovnom postupku (podnošenjem carinske deklaracije). Zakonom je propisano da državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije mogu primati donacije i humanitarnu pomoć.Radi korišćenja povlastice predviđene tim Zakonom, primalac donacije i humanitarne pomoći, uz zahtev za oslobođenje, podnosi carinarnici:

1. izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno,

2. izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine i sl.;

3. izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi nekom od napred navedenih delatnosti (ovaj dokaz ne podnose državni organi i organi jedinica lokalne samouprave).Na osnovu podnetog zahteva carinarnica donosi rešenje.

Izvor: