Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I ROKOVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT I POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, VAŽENJA LICENCI OVLAŠĆENIH REVIZORA I LICENCI ZA VRŠENJE PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE ISTIČU ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Pomeranje rokova za dostavlјanje finansijskih izveštaja usled proglašenja vanrednog stanja


Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020), između ostalog, propisano je pomeranje rokova za dostavlјanje finansijskih izveštaja iz člana 33. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), tako da:

  • rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe najkasnije 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe najkasnije 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za dostavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja ističe 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja pod uslovom da rok za dostavlјanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.

Rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja iz alineje 1, shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavlјanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

Agencija za privredne registre će odmah po prestanku vanrednog stanja, objaviti precizan kalendar rokova u kojim su pravna lica i preduzetnici dužni da svoje finansijske izveštaje dostave Agenciji.

Izvor: Vebsajt APR, 21.04.2020.
Naslov: Redakcija