Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA: Tražioci azila i migranti nezakonito lišeni slobode kretanja u Srbiji. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podneće inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti člana Uredbe koja je to omogućila


Inicijativa za ekonomska i socijalna prava "A 11" ocenila je da je oko 9.000 izbeglica, tražioca azila i migranata nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja u Srbiji i najavila da će, po isteku policijskog časa, podneti inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti člana Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020 i 53/2020) koja je to omogućila.

U saopštenju te nevladine organizacije takođe se dodaje da će biti podneta i pritužba protiv Vlade Republike Srbije Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

"Izbeglice, migranti i tražioci azila lišeni su slobode pod obrazloženjem ‘sprečavanja nekontrolisanog kretanja’ kao i činjenice da mogu biti nosioci virusa… Imajući u vidu da svako može biti nosilac virusa, kao i da među populacijom migranata nema ni jednog potvrđenog slučaja korona virusa, te da lica iz iste populacije u privatnom smeštaju nisu podvrgnuta nikakvim posebnim ograničenjima prava, ističemo da se radi o diskriminaciji na osnovu pravnog statusa, porekla i mesta boravka", navodi se u saopštenju.

Ta inicijativa je ocenila da su oni podvrgnuti diskriminatornom pravnom režimu ali da je posebno zabrinjavajuće to što je kolektivno lišavanje slobode te kategorije stranaca doprinelo da u smeštajnim centrima dođe do nehumanih i ponižavajućih uslova zbog prenaseljenosti.

Inicijativa tvrdi da se u centrima u Somboru i Principovcu nalazi četiri i po puta više ljudi od kapaciteta, da je u Kikindi popunjenost 270 odsto, u Kikindi 254 odsto i u Adaševcima 167 odsto.

"Visoka stopa prenaseljenosti u trenutku kada je u celom svetu vlada epidemija korone povećava rizik od širenja te bolesti i kosi se sa svim preporukama SZO, Komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ali i sa preporukama epidemiologa i kriznog štaba koje su usmerene na prevenciju korone", navodi se u saopštenju i dodaje da takvi uslovi ugrožavaju telesni i mentalni integritet ne samo izbeglica već i pripadnika MUP-a, vojske i komesarijata za izbeglice.

UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020)

Član 3

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.). 

U cilju sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje tih objekata. 

Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje centara za azil i prihvatnih centara uz posebno odobrenje Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koje će biti vremenski ograničeno, u skladu sa razlogom zbog koga se izdaje.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.04.2020.
Naslov: Redakcija