Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Neizdavanje finansijskog izveštaja tokom dve uzastopne godine razlog je za prinudnu likvidaciju. Po isteku roka od 90 dana od objave obaveštenja firmama da su se stekli uslovi za prinudnu likvidaciju, ova preduzeća će po službenoj dužnosti biti brisana iz registra privrednih subjekata


Agencija za privredne registre (APR) planira da pokrene postupak prinudne likvidacije nad oko 22.000 privrednih društava koja do kraja 2018. godine nisu podnela finansijske izveštaje za 2016. i 2017. godinu.

Prema poslednjim dostupnim podacima APR-a, tokom 2017. godine podnete su 7.503 prijave za privredni prestup protiv preduzeća koja nisu podnela izveštaje za 2014. godinu i 21.586 prijava zbog nepodnošenja finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Ukupno je nadležnim tužilaštvima u 2017. godini podneto 29.089 prijava.

"Čim se završi izrada softvera, APR će pokrenuti postupak prinudne likvidacije nad oko 22.000 privrednih društava zbog nepodnošenja finansijskih izveštaja za 2016. i 2017. godinu. Trenutno smo na sajtu Agencije objavili obaveštenja društvima koja su ispunila uslove za pokretanje prinudne likvidacije", navode iz Agencije za privredne registre i dodaju da prijave šalju tužilaštvima.

Inače, izveštaji o poslovanju za statističke potrebe privredna društva moraju da se predaju najkasnije do 28. februara, redovne izveštaje treba predati do 30. juna, a poslednji rok za konsolidovane izveštaje je 30. jul.

"Uz veće naknade, zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja, finansijski izveštaji za 2018. mogu se predati najkasnije do 31. decembra 2019. godine", kažu iz APR-a.

Novina Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa da je neizdavanje finansijskog izveštaja tokom dve uzastopne godine dovoljan razlog za prinudnu likvidaciju. Po isteku roka od 90 dana od objave obaveštenja firmama da su se stekli uslovi za prinudnu likvidaciju, ova preduzeća će po službenoj dužnosti biti brisana iz registra privrednih subjekata.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 19.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija